Přejít k hlavnímu obsahu

Hromadné připojení elektřiny

Vystavení jedné Smlouvy o připojení pro více odběrných míst na hladině nízkého napětí

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete hromadně připojit elektřinu, třeba v případě bytových domů, zahrádkářských kolonií apod.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o zařízení žadatele: 
  • velikost jističů, případně velikost jističe pro každý jednotlivý odběr (1x25A, 3x20A aj.)
   - nápověda pro výběr jističe
  • počet fází (jednofázové, třífázové)
  • druh odběru (rodinné domy, bytové domy, zahrádkářské kolonie aj.)
  • plánované spotřebiče a jejich příkon
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu 

Spolu s žádostí o připojení zašlete i přílohu, ve které prosím uveďte přesný počet plánovaných odběrných míst včetně požadovaných hodnot hlavních jističů (např.: 10 x rodinný dům, každý s hlavním jističem 3x25 A; nebo bytový dům: 20x byt s jističem 3x20 A, 1x společné prostory s jističem 3x25 A a 1x výtah s jističem také 3x25 A).

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D2

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrných míst i podílu na oprávněných nákladech.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného příkonu, zákazník platí za velikost jističe. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete uhradit také dohromady. Platební údaje jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení.

Příprava odběrných míst a výpis z revizní zprávy

Domluvíte se s elektrikářem, kterého si sami vyberete, na přípravě vašeho odběrného místa podle podmínek ve Smlouvě o připojení. Využít můžete i služeb našich Smluvních partnerů, kteří dokážou zajistit i vystavení nové revizní zprávy.

Po podpisu smlouvy a dokončení příprav odběrných míst je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaných odběrných elektrických zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Při výběru hlavního jističe, umístění elektroměrového rozvaděče apod. dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny – pro jedno odběrné místo jedna smlouva o sdružených službách.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy (smluv) o sdružených službách zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru. Elektroměr naistaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud budou splněny podmínky stanovené ve Smlouvě o připojení (hodnota hlavního jističe, blokování spotřebičů u dvoutarifních sazeb, elektroměrový rozvaděč na trvale přístupném místě, apod.).

Postup připojení nového odběrného místa je k dispozici ke stažení zde.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.