Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o odplombování
- online formulář

1 Údaje o odběrném místě

2 Vaše údaje

3 Důvod odplombování

4 Údaje o zákazníkovi

Online formulář žádost o odplombování

S elektroměrem je oprávněn manipulovat (demontáž přístroje) pouze pracovník pověřený naší společností. Pokud potřebujete manipulovat s elektroměrem (například z důvodu rekonstrukce elektroměrového rozvaděče), kontaktujte nás na lince 800 22 55 77.

Samotné odplombování mimo cejchovních plomb (bez demontáže elektroměru) může provést pouze odborně způsobilá osoba, která má platné osvědčením alespoň dle § 6 vyhl. 50/1978 Sb. nebo platný doklad
o odborné způsobilosti v elektrotechnice alespoň dle § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Údaje o odběrném místě

Vyplňte výrobní číslo přístroje a název obce

Vyberte odběrné místo, které chcete odplombovat:

Údaje o elektrikáři provádějícím odplombování

Vyberte jednu z následujících možností

Jsem smluvní partner EG.D

Nejsem smluvní partner EG.D

Důvod a termín odplombování

Vyberte jednu z následujících možností.

Máte přepěťovou ochranu schválenou technikem správy sítě?

Datum odplombování

Místo zůstane odplombované *

Návrh termínu zaplombování

Pokud nemáte návrh na konkrétní datum, nemusíte vyplňovat a volbu termínu můžete nechat na nás.
Datum je nezávazný návrh - pokud jste ho zadali, budeme oděratele informovat o konkrétním zaplánování a společně se dohodneme.

V nepřítomnosti zákazníka je odběrné místo přístupné?

Přístupné (ANO) – místo je volně přístupné nebo k místu montéra pustí i jiná osoba (např. nájemní domy s rozvaděčem na chodbě)

 

Nepřístupné (NE) – k přístupu na dané místo je nutná přítomnost vlastníka nemovitosti nebo jím pověřené osoby

 

Údaje o zákazníkovi

Vyplňte alespoň jednu z následujících možností

Vyplňte e-mail nebo telefon zákazníka

Kontakt na zákazníka bude sloužit k další komunikaci ohledně žádosti.

(max. 1 536 znaků)

Pole Poznámka slouží pro doplňující informace k zaplombování.

 

* Povinné údaje

 

Zpracování vašich údajů bude podléhat našim zásadám v souladu s informačním memorandem.