Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o odplombování - online formulář

1 Údaje o odběrném místě

2 Vaše údaje

3 Důvod odplombování

4 Údaje o zákazníkovi

Online formulář žádost o odplombování

S elektroměrem je oprávněn manipulovat (demontáž přístroje) pouze pracovník pověřený naší společností. Pokud potřebujete manipulovat s elektroměrem (například z důvodu rekonstrukce elektroměrového rozvaděče), kontaktujte nás na lince 800 22 55 77.

Samotné odplombování mimo cejchovních plomb (bez demontáže elektroměru) může provést pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením alespoň dle § 6 vyhl. 50/1978.

Údaje o odběrném místě

Vyplňte výrobní číslo přístroje a název obce

Vyberte odběrné místo, které chcete odplombovat:

Údaje o elektrikáři provádějícím odplombování

Vyberte jednu z následujících možností

Jsem smluvní partner EG.D

Nejsem smluvní partner EG.D

Důvod a termín odplombování

Vyberte jednu z následujících možností.

Datum odplombování

Místo zůstane odplombované *

Návrh termínu zaplombování

Pokud nemáte návrh na konkrétní datum, nemusíte vyplňovat a volbu termínu můžete nechat na nás.
Datum je nezávazný návrh - pokud jste ho zadali, budeme oděratele informovat o konkrétním zaplánování a společně se dohodneme.

Údaje o zákazníkovi

Vyplňte alespoň jednu z následujících možností

Vyplňte e-mail nebo telefon zákazníka

Kontakt na zákazníka bude sloužit k další komunikaci ohledně žádosti.

(max. 1 536 znaků)

Pole Poznámka slouží pro doplňující informace k zaplombování.

 

* Povinné údaje

 

Zpracování vašich údajů bude podléhat našim zásadám v souladu s informačním memorandem.