Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o odplombování
- online formulář

1 Údaje o odběrném místě

2 Vaše údaje

3 Důvod odplombování

4 Údaje o zákazníkovi

Žádost o odplombování nahlášená elektrikářem

V případě, že potřebujete odplombovat odběrné místo bez elektroměru, prosím kontaktujte naši Nonstop linku 800 22 55 77.

Údaje o odběrném místě

Vyplňte výrobní číslo přístroje a název obce

Vyberte odběrné místo, které chcete odplombovat:

Údaje o elektrikáři provádějícím odplombování

Vyberte jednu z následujících možností

Jsem smluvní partner EG.D

Nejsem smluvní partner EG.D

Vyplňte IČO nebo Datum narození

Datum narození

Vyplňte IČO nebo Datum narození

Důvod a termín odplombování

Vyberte jednu z následujících možností.

Máte přepěťovou ochranu schválenou technikem správy sítě?

Datum odplombování

Místo zůstane odplombované *

Návrh termínu zaplombování

Pokud nemáte návrh na konkrétní datum, nemusíte vyplňovat a volbu termínu můžete nechat na nás.
Datum je nezávazný návrh - pokud jste ho zadali, budeme oděratele informovat o konkrétním zaplánování a společně se dohodneme.

V nepřítomnosti zákazníka je odběrné místo přístupné? *

Přístupné (ANO) – místo je volně přístupné nebo k místu montéra pustí i jiná osoba (např. nájemní domy s rozvaděčem na chodbě)

 

Nepřístupné (NE) – k přístupu na dané místo je nutná přítomnost vlastníka nemovitosti nebo jím pověřené osoby

 

Údaje o zákazníkovi

Vyplňte alespoň jednu z následujících možností

Vyplňte e-mail nebo telefon zákazníka

Kontakt na zákazníka bude sloužit k další komunikaci ohledně žádosti.

(max. 1 536 znaků)

Pole Poznámka slouží pro doplňující informace k zaplombování.

 

* Povinné údaje

 

Zpracování vašich údajů bude podléhat našim zásadám v souladu s informačním memorandem.