Přejít k hlavnímu obsahu
Proč nemůžu mít přetoky u zjednodušeného připojení mikrozdroje?

U tohoto typu připojení je vyrobená elektřina určená jen pro vlastní spotřebu a nemůžete ji dodávat do distribuční soustavy. Proto s tímto zdrojem nepotřebujete ani licenci na výrobu.
Kvůli tomu musí technické řešení připojení zamezit dodávce elektřiny do distribuční soustavy.
Jedinou výjimkou jsou krátkodobé přetoky elektřiny, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.

Chci uzavřít smlouvu na přetoky, přebytky nebo výkup.

My jako distributor s elektřinou neobchodujeme. Smlouvu o výkupu elektřiny prosím uzavřete s vybraným obchodníkem.

Jaký může být maximální výkon výrobny?

Abychom mohli maximální výkon ověřit, podejte si prosím Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení NN (formulář D22), případně Žádost výrobce elektřiny o připojení na hladině VN, VVN (formulář D6).
K žádosti nezapomeňte přiložit taky
jednopólové schéma (formulář D26) a situační plánek.

My následně stanovíme hodnotu připojitelného výkonu v daném místě. V případě splnění všech legislativních podmínek s vámi jako s výrobcem uzavřeme Smlouvu o připojení. Na jejím základě jsme povinní vám rezervovat domluvený výkon.

Musím při navýšení instalovaného výkonu akumulace uzavírat novou Smlouvu o připojení?

Pokud dojde k navýšení instalovaného výkonu akumulačního zařízení, tedy k navýšení výkonu střídače, musíme spolu uzavřít novou Smlouvu o připojení.

Musím v případě změny střídače uzavírat novou Smlouvu o připojení?

Ano, pokud se mění jmenovitý výkon střídače, je potřeba nová smlouva.
V takovém případě prosím podejte
Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení NN (formulář D22), případně Žádost výrobce elektřiny o připojení na hladině VN, VVN (formulář D6).
Nezapomeňte přiložit i
jednopólové schéma (formulář D26) a situační plánek.

Potřebuji prodloužit platnost rezervovaného výkonu. Co mám dělat?

Jestliže platí vaše Smlouva o připojení a vaše výrobna už je připojená k distribuční soustavě, rezervovaný výkon máte sjednaný na dobu neurčitou. Nemusíte tedy dělat nic.

Pokud ale výrobna ještě není realizovaná a připojená k síti, nastane jeden ze dvou scénářů:

  1. Výrobna nebyla připojená do sjednaného termínu podle smlouvy a nebyla zahájená dodávka do distribuční soustavy.
    V takovém případě vám rezervace výkonu propadla. Podejte proto prosím novou
    Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení NN (formulář D22), případně Žádost výrobce elektřiny o připojení na hladině VN, VVN (formulář D6). Přiložte k ní taky jednopólové schéma (formulář D26) a situační plánek.

     
  2. Výrobnu ze závažných důvodů nestihnete realizovat ve smluveném termínu.
    Obraťte se prosím s žádostí o prodloužení termínu na příslušného technika provozovatele distribuční soustavy. Ten žádost posoudí a v odůvodněných případech s vámi uzavře dodatek na prodloužení termínu připojení.