Přejít k hlavnímu obsahu

Dotazy ohledně zjednodušeného připojení

Z jakého důvodu si u zjednodušeného připojení musíme odběrné místo připravit dřív, než vám pošleme požadavek na vystavení Smlouvy o připojení:

Je to dané vyhláškou č. 16/2016 Sb. V příloze č. 10 v části C Povinné přílohy se k žádosti přikládá právě doklad revizní zpráva.

V revizní zprávě jsou pro nás důležité parametry (impedance poruchové smyčky), které jsou rozhodující pro to, zda tento způsob připojení splňuje podmínky a jestli připojení povolíme.

Proč nemůžu mít u zjednodušeného připojení přetoky do sítě?

U tohoto typu připojení je vyrobená elektřina určená jen pro vlastní spotřebu a nemůžete ji dodávat do distribuční soustavy. Proto s tímto zdrojem nepotřebujete ani licenci na výrobu.
Kvůli tomu musí technické řešení připojení zamezit dodávce elektřiny do distribuční soustavy.
Jedinou výjimkou jsou krátkodobé přetoky elektřiny, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.

Zamítli jste mi připojení výrobny mikrozdroje s přetoky, co mám nyní udělat, abych měl aspoň možnost zjednodušeného připojení.

Můžete si požádat o zjednodušené připojení mikrozdroje (bez přetoků do sítě). V tom případě je nutné uzavřít novou Smlouvu o připojení. Více o postupu zde.

Technické dotazy

Pokud dojde ke změně střídače, je zapotřebí vystavovat novou Smlouvu o připojení?

V případě změny velikosti střídače je zapotřebí podat novou žádost o připojení. Pokud velikost zůstává stejná, není potřeba nová žádost. 

Musím při navýšení instalovaného výkonu, akumulace nebo přidání panelu FVE uzavírat novou Smlouvu o připojení?

Pokud dochází ke změně instalovaného výkonu, je zapotřebí si požádat o novou Smlouvu o připojení.

V případě změny kapacity (výkonu) akumulace není nová Smlouva o připojení nutná.

Pokud si nově doplňuji k výrobně akumulaci, musím si žádat o novou Smlouvu o připojení?

Ano.

Mohu v případě poruchy/závady panelu nebo akumulace zařízení či střídače provést jejich výměnu bez kontaktování EG. D?

Pokud není nutné při zásahu změnit instalovaný výkon, tak je možné vyměnit co potřebujete nejlépe v rámci stejných parametrů.

Je povinnost instalovat vypínač instalace?

Podle aktuálních připojovacích podmínek je od 1.7.2022 povinnost instalace jistícího prvku Vypínač instalace.

Co je to mikrozdroj?

Jedná se o malou výrobnu s instalovaným výkonem do 10 kW a jmenovitým střídavým proudem do 16 A na fázi. Tu je možné připojit zjednodušeně bez možnosti dodávat do sítě, nebo klasicky s povolenými přetoky a možností dodávky do distribuční sítě.

U tohoto typu výrobny také není povinnost mít pro výrobu elektřiny licenci, ta je povinná až od 50 kW.

Přetoky a výkup

Měl bych zájem uzavřít smlouvu na přetoky/ přebytky nebo výkup.

My jako distributor s elektřinou neobchodujeme. Smlouvu o výkupu elektřiny prosím uzavřete s vybraným obchodníkem, jakmile proběhne Umožnění trvalého provozu (dříve první paralelní připojení).

Ostatní dotazy

Jaký maximální výkon výrobny mi můžete pro odběrné místo schválit?

Před zřízením výrobního zdroje je nutné nejdříve zaslat na distributora EG. D, a.s. vyplněný formulář Žádost výrobce:

z důvodu zjištění kapacity pro možnost připojení zdroje.

Na základě této žádosti proběhne technické posouzení a nejpozději do 30 dnů (u VN do 60 dnů) ode dne přijetí žádosti obdržíte stanovisko.

My následně stanovíme hodnotu připojitelného výkonu v daném místě. V případě splnění všech legislativních podmínek s vámi jako s výrobcem uzavřeme Smlouvu o připojení. Na jejím základě jsme povinní vám rezervovat domluvený výkon.

Potřebuji prodloužit platnost rezervovaného výkonu. Co mám dělat?

Jestliže platí vaše Smlouva o připojení a výrobna už je připojená k distribuční soustavě, rezervovaný výkon máte sjednaný na dobu neurčitou. Nemusíte tedy dělat nic

Pokud ale výrobna ještě není realizovaná a připojená k síti, nastane jeden ze dvou scénářů:

1. Výrobna nebyla připojená do sjednaného termínu podle smlouvy a nebyla zahájená dodávka do distribuční soustavy.

V takovém případě vám rezervace výkonu propadla. Podejte si prosím novou žádost:

2. Výrobnu ze závažných důvodů nestihnete realizovat ve smluveném termínu.
Obraťte se prosím s žádostí o prodloužení termínu na technika ze Smlouvy o připojení provozovatele distribuční soustavy. Ten žádost posoudí a v odůvodněných případech s vámi uzavře dodatek na prodloužení termínu připojení.

Nestihnu zahájit výrobu do 12 měsíců od uzavření Smlouvy o připojení. Co mám dělat?

Pokud výrobna ještě není realizovaná a připojená k síti, nastane jeden ze dvou scénářů:

1.Výrobna nebyla připojená do sjednaného termínu podle smlouvy a nebyla zahájená dodávka do distribuční soustavy.
V takovém případě vám rezervace výkonu propadla. Podejte si prosím novou žádost:

2. Výrobnu ze závažných důvodů nestihnete realizovat ve smluveném termínu.
Obraťte se prosím s žádostí o prodloužení termínu na technika ze Smlouvy o připojení provozovatele distribuční soustavy. Ten žádost posoudí a v odůvodněných případech s vámi uzavře dodatek na prodloužení termínu připojení.

Co znamená Umožnění trvalého provozu, když jsem si žádal/a o první paralelní připojení?

Došlo pouze ke změně názvosloví z Prvního paralelního připojení na Umožnění trvalého provozu dle Pravidel provozování distribuční soustavy a aktualizace přílohy č. 4. Předpisy a smlouvy pro elektřinu, nic jiného se pro vás nezměnilo.