Přejít k hlavnímu obsahu

Na základě žádosti zákazníka je možné přiznat dvoutarifní distribuční sazbu pro odběrná místa připojená z hladiny vysokého napětí:
Sazba AKU -  pro akumulační vytápění
Sazba DIRECT -  pro přímotopné vytápění a chlazení
Sazba HYDRO -  pro závlahy

Rezervovaná kapacita se po přiznání sazby u těchto odběrných míst vyhodnocuje v době, kdy jsou spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, spotřebiče pro akumulační a přímotopné vytápění, spotřebiče pro závlahy a chlazení blokovány.

Podmínky přiznání dvoutarifní sazby VN:

Dvoutarifní distribuční sazba je přiznána, pokud podíl instalovaného příkonu pro ohřev teplé užitkové vody a pro akumulační vytápění nebo pro přímotopné vytápění, pro závlahy anebo pro chlazení činí minimálně 80 % z celkového instalovaného příkonu a je instalováno řízení blokování spotřebičů provozovatelem distribuční soustavy.

Prokázání splnění podmínek pro přiznání sazby zákazníkem:

Zákazník musí provozovateli distribuční soustavy zaslat žádost o přiznání sazby a revizní zprávu dle ČSN 33 1500, která musí obsahovat rozpis všech trvale instalovaných zařízení a jejich jmenovitých instalovaných příkonů, a jejíž platnost nesmí být starší 6 měsíců.

Vzor tabulky trvale připojených spotřebičů:

zarizeni

Jak podat žádost:

- Při uzavřené smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy zašlete žádost včetně revizní zprávy na emailovou adresu smlouvy.distribuce@egd.cz.
- Při uzavřené sdružené smlouvě o dodávce elektřiny přes svého stávajícího dodavatele elektřiny.

Časy platností nízkého a vysokého tarifu na hladině VN podle typu sazby ke stažení zde.

V případě nejasností je možné se obrátit o pomoc na adresu distribuce@egd.cz.