Přejít k hlavnímu obsahu

Před zahájením prací je nutné nahlásit odplombování.

Jak mám nachystat elektroměrový rozvaděč?

Všechny informace k umístění, vybavení a provedení elektroměrových rozvaděčů najdete v této příručce.

Kolik místa potřebuji v rozvaděči pro montáž elektroměru?

Elektroměrový rozvaděč musíte nachystat tak, aby do něj šel umístit požadovaný typ elektroměru. 
 

 Potřebné místo pro elektroměry a spínače

šířka

výška

hloubka

Elektroměr jednofázový

180 mm

300 mm

160 mm

Elektroměr třífázový

200 mm

400 mm

160 mm

Sazbový spínač (přijímač HDO)

180 mm

300 mm

160 mm

Převodník

100 mm

200 mm

160 mm