Přejít k hlavnímu obsahu

Umožnění trvalého provozu (UTP)

Pro uvedení výrobních modulů A1 a A2 (výrobny do 100 kW) do provozu je nutné provést proces umožnění trvalého provozu (dříve nazváno první paralelní připojení) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (proces UTP), na jejímž základě je vydáno konečné provozní oznámení.

 

Nejlepší a nejjednodušší je, když podáte žádost online.

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.
   

Abyste mohli použít náš online formulář, odběrné místo musí splňovat tyto podmínky:

 • je uzavřená Smlouva o připojení výrobny,
 • je připraveno dle podmínek Smlouvy o připojení,
 • jedná se o připojení výrobny do 100 kW,
 • je připojené k hladině nízkého napětí.
   

K podání žádosti potřebujete mít po ruce tyto údaje:

 • Číslo spotřebního předávacího místa (EAN),
 • Číslo Smlouvy o připojení výrobny,
 • Adresa předávacího místa výrobny,
 • Technické parametry výrobny a dokumentace (viz seznam níže)

Průvodce online formulářem umožnění trvalého provozu

Podat žádost online

 

Výrobny do 30 kW – požadované dokumenty:
 

Žádost Dokument
Žádost o UTP Formulář D50 / online formulář
Potvrzení odborné realizační firmy  S vyjádřením, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení.
Zpráva o výchozí revizi výrobny Pro elektrické zařízení výrobny a v případě dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, přičemž revizní zpráva jednoznačně prokazuje, že zařízení je v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a je schopné bezpečného provozu. Dochází-li současně ke změně přípojky (ve vlastnictví výrobce), musí být součástí revize, že zařízení přípojky je schopné bezpečného provozu
Zpráva o výchozí revizi elektroměrového rozvaděče Není nutné ji dokládat v případě, pokud jsou údaje o elektroměrovém rozvaděči součástí zprávy o výchozí revizi výrobny
Protokol o nastavení ochran V případě, že není součástí zprávy o výchozí revizi.
Dokument výrobního modulu Potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – více o VM naleznete zde
Jednopólové schéma V případě, že od doložení tohoto dokumentu ke smlouvě o připojení došlo ke změně technických parametrů

 

Výrobny 30 kW a více – požadované dokumenty:
 

Žádost Dokument
Žádost o UTP Formulář D50 / online formulář
Potvrzení odborné realizační firmy  S vyjádřením, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení.
Zpráva o výchozí revizi výrobny Pro elektrické zařízení výrobny a v případě dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, přičemž revizní zpráva jednoznačně prokazuje, že zařízení je v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a je schopné bezpečného provozu. Dochází-li současně ke změně přípojky (ve vlastnictví výrobce), musí být součástí revize, že zařízení přípojky je schopné bezpečného provozu.
Zpráva o výchozí revizi elektroměrového rozvaděče Není nutné ji dokládat v případě, pokud jsou údaje o elektroměrovém rozvaděči součástí zprávy o výchozí revizi výrobny
Protokol o nastavení ochran V případě, že není součástí zprávy o výchozí revizi.
Dokument výrobního modulu Potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – více o VM naleznete zde
Místní provozní předpisy Pro výrobny 30 kW a více.
Jednopólové schéma V případě, že od doložení tohoto dokumentu ke smlouvě o připojení došlo ke změně technických parametrů

V případě, že jsou splněny a ověřeny podmínky dané SoP, PPDS a RfG, vystavíme Konečné provozní oznámení (KPO) a bude Vám vyměněn elektroměr. V případě nesplnění podmínek Vás budeme dále informovat.

Výrobce je v procesu UTP povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.