Přejít k hlavnímu obsahu

Smaragd

Zavádění chytrého měření

Projekt Smaragd

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Termín realizace: 2017 - 2021
Uznatelné výdaje: 218 mil. Kč
Dotace: 87 mil. Kč

Popis a cíle projektu:
Projekt Smaragd spočívá v instalaci čtyř hlavních technologických prvků pro systém smart meteringu a řízení lokálních bilancí. Vlastní měření je realizováno smartmetry s dálkovým odečtem dat a přenosem povelů. Data jsou poté poslána do datových koncentrátorů nebo přímo do nadřazeného systému – datové centrály. Datové koncentrátory agregují data ze smartmetrů v dané spádové oblasti a zajištují následnou komunikaci s datovou centrálou, ve které dochází k dalšímu zpracování a analýze dat pro jejich uskladnění a další distribuci. Po osazení technologie smart metering bude nasazen systém pro lokální řízení zátěže pro účely demand site response. Realizace projektu Smaragd proběhne na území většího počtu obcí v rámci distribuční oblasti společnosti EG.D, a.s. Celkem bude inteligentním měřením osazeno přibližně 27 716 odběrných míst.

Opatření, jež byla do projektu zahrnuta, povedou ke zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Zároveň tato opatření zajistí úsporu spotřeby elektrické energie díky jejímu efektivnějšímu plánování a řízení. Projektem Smaragd společnost EG.D, a.s., reaguje na aktuální trend nastolený mezi evropskými energetickými společnostmi, jehož cílem je efektivní a komplexní automatizace celého procesu odběru elektrické energie od počátečního měření spotřeby elektrické energie až k její finální fakturaci.

Projekt Smaragd je spolufinancován Evropskou unií.

Loga EU a MPO

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.