Přejít k hlavnímu obsahu

Projekt Smart linkový kondicionér

MPO a EU - loga

Projekt Smart linkový kondicionér

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program podpory: Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Výzva: IV. výzva Smart grids I: Distribuční sítě - aktivita c)
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.12/0.0/0.0/18_234/0015770
Název projektu: Smart linkový kondicionér

Projekt Smart linkový kondicionér je spolufinancován Evropskou unií.

Popis a cíle projektu:
Předmětem projektu je instalace linkových kondicionérů v lokalitách na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s. Linkový kondicionér pracuje jako výkonový stabilizátor nízkého napětí, který kompenzuje změny síťového napětí pomocí sériově zapojených transformátorů napájených měničem elektrické energie. Kondicionér zpracovává jen část výkonu nezbytně nutného k doplnění deficitu vzniklého úbytky na vedení nebo ke stabilizaci napětí v případě výskytu decentrálních zdrojů. Navrhované řešení je specifické rychlým účinkem a vyrovnáváním i krátkodobých výkyvů napětí. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality dodávky elektrické energie zákazníkům ve vybraných lokalitách.

Projekt bude realizován ve 27 různých lokalitách na území Kraje Vysočina, Jihočeského a Zlínského kraje. Linkové kondicionéry budou osazeny v místech, kde se objevují výkyvy napětí způsobené technickými parametry distribuční sítě v daných lokalitách a budou sloužit jako dočasné řešení, které překlene dobu potřebnou na zajištění rekonstrukce sítě. V případě rekonstrukce sítě bude linkový kondicionér umístěn do jiné vhodné lokality.