Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení úplně nového odběrného místa zpravidla zabere 5 – 19 měsíců, jelikož se jedná o připojení s nutností rozšíření distribuční sítě.

Jak to probíhá?

1. Nejdřív podáte žádost o připojení

Nejrychlejší a nejpohodlnější je vyplnit žádost online.

2. My žádost posoudíme a pošleme vám návrh Smlouvy o připojení

Zařídíme do 30 dnů

Na schválení žádosti máme ze zákona 30 dní, ale většinou to zvládneme daleko rychleji.

Poštou vám hned na to pošleme návrh Smlouvy o připojení, ve kterém najdete:

• informace o termínu připojení,

• podmínky přípravy vašeho odběrného místa

• pokud bude třeba i výši podílu na oprávněných nákladech* a způsob, jak ho zaplatit.

* Na základě vyhlášky o připojení hradíte jako žadatel tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu.
Skutečnou výši vašeho podílu naleznete ve smlouvě.

3. Uzavřeme spolu Smlouvu o připojení

Zákazníci zvládají zpravidla do 14 dnů

Jakmile od nás dostanete návrh Smlouvy, podepíšete ho, a jeden z podepsaných výtisků pošlete zpátky k nám. Máte na to celých 30 dní. Čím dřív nám podepsanou smlouvu vrátíte, tím rychlejší celý proces bude.

Jakmile nám pošlete zpátky podepsaný výtisk Smlouvy o připojení, prosím zaplaťte podíl na oprávněných nákladech. Jeho první část nám pošlete do 15 dnů od uzavření smlouvy, druhou pak v termínu, který najdete ve smlouvě stejně jako platební údaje. Celou částku můžete zaplatit také najednou.

Úhradu nákladů prosím neodkládejte, zpomalovalo by to další proces připojení.

Od termínu připojení, který najdete ve smlouvě, vám začíná platit 48měsíční rezervace příkonu, který požadujete. Pokud byste se během této doby nestihli na připojení připravit, budete muset podat novou žádost a znovu uhradit také oprávněné náklady. 

4. My na připojení připravíme distribuční síť a vy své odběrné místo

Zabere zpravidla 3-17 měsíců

Příprava distribuční sítě:

• Nejprve musíme zpracovat projekt technického řešení.

• Nejdelší dobu většinou zabere řešení majetkoprávních vztahů, územní či stavební řízení a podobné administrativní záležitosti.

• Následně připravíme připojení k naší distribuční síti.

Příprava vašeho odběrného místa:

• Domluvíte se s elektrikářem, kterého si sami vyberete, na přípravě vašeho odběrného místa podle podmínek ve Smlouvě o připojení. Využít můžete i služeb našich Smluvních partnerů, kteří dokážou zajistit i vystavení nové revizní zprávy.

• Jedná se především o vybudování hlavního domovního rozvaděče (tzv. HDV) a elektroměrového rozvaděče. Při přípravě odběrného místa je třeba dbát na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav a při výběru hlavního jističe na jeho správné technické parametry, které odpovídají normám a hodnotě uvedené ve Smlouvě o připojení.

• Potřebujete v rámci vašeho požadavku provést manipulaci s HDV? Pokud ano, všechny informace se dozvíte zde.

• Když je hotovo, domluvíte si návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného elektrického zařízení a vystaví revizní zprávu.

• Abychom vám to ulehčili, máme pro vás formulář výpisu z revizní zprávy, který budete potřebovat k uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky s dodavatelem.

• Výpis vyplní váš elektrikář a pro naše účely úplně stačí. Pro sebe ale určitě budete potřebovat i plnou revizní zprávu.

Rozlišení majetku odběratele a distributora: 
5. Uzavřete smlouvu s dodavatelem

Zákazníci zvládají zpravidla do 14 dnů

Vyberete si vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky.

Někdy nemusí být úplně jasné, jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem. Pokud to chcete zjistit, máme pro vás stručné vysvětlení.

6. Nakonec vám nainstalujeme elektroměr a vy můžete poprvé cvaknout vypínačem

Zařídíme do 5 pracovních dnů

Jakmile se nám váš dodavatel ozve, spojíme se s vámi a domluvíme si spolu termín instalace elektroměru.
Ozveme se vám telefonicky, na e-mail nebo naši zprávu dostanete poštou. Záleží na tom, jaké vaše kontaktní údaje máme.