Přejít k hlavnímu obsahu

Nahlášení poruchy na elektrické síti

Prohlédněte si seznam nejčastějších poruch a případně jejich řešení, než nám zavoláte.

Kompletní výpadek proudu v domě
 • Podívejte se, zda se nejedná o plánovanou odstávku.
 • Zkontrolujte, zda nevypadl hlavní jistič u elektroměru nebo podružné jističe ve Vašem domovním rozvaděči,
  • jistič může být vypadlý, i když je páčka v horní poloze.
 • Z toho důvodu doporučujeme dát jističe dolů a poté je opětovně natáhnout do horní polohy, nejlépe několikrát po sobě (5x - 6x).
 • Pokud nelze jistič natáhnout do horní polohy, tak je potřeba nechat jistič zchladnout, vypnout všechny spotřebiče, které zůstaly zapnuté, a zkusit natažení po pár minutách (někdy může jistič zchladnout až po delší době).
  • Pokud hlavní jistič nebo podružný jistič ani po delší době nedrží v horní poloze, tak je porucha s největší pravděpodobností přímo na jističi a je potřeba kontaktovat elektrikáře.
 • Pokud se jedná o bytový dům, tak je potřeba kromě jističe u elektroměru odkontrolovat i hlavní jistič pro celý bytový dům.
 • Ověřte, zda je výpadek elektřiny i u sousedů.
 • V případě vzniku poruchy v bytovém domě stačí, když nám ji nahlásí jeden ze zákazníků.

 

Budete si na opravu zvát soukromého elektrikáře?

Povolení k odplombování může s námi domluvit i online.

Chtěli bychom Vás upozornit, že dle připojovacích podmínek nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti EG.D. Budete-li potřebovat naši účast, zavolejte nám na linku 800 22 55 77. Upozorňujeme, že v případě porušení tohoto upozornění nepřejímá společnosti EG.D žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Částečný výpadek proudu v domě
 • Zkontrolujte, zda nevypadl některý z jističů v domovním rozvaděči.
 • Někdy se může stát, že jednu fázi nepropouští hlavní jistič u elektroměru a stačí tento jistič dál dolů a potom ho opětovně natáhnout nahoru.
 • U digitálního elektroměru prověřte, zda na displeji svítí všechny tři fáze L1, L2, L3. 
 • V případě, že se jedná o bytový dům, tak je potřeba zkontrolovat, zda se stejná porucha projevuje i u sousedů (pokud by byla porucha na distribuční síti, tak se bude projevovat v jedné třetině celého objektu).
 • Pokud se jedná o bytový dům s výtahem, tak je potřeba zkontrolovat, zda výtah funguje (výtah je třífázový stroj a pokud by byl výpadek na jedné fázi z distribuční sítě, tak nebude fungovat).

 

Budete si na opravu zvát soukromého elektrikáře?

Povolení k odplombování může s námi domluvit i online.

Chtěli bychom Vás upozornit, že dle připojovacích podmínek nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti EG.D. Budete-li potřebovat naši účast, zavolejte nám na linku 800 22 55 77. Upozorňujeme, že v případě porušení tohoto upozornění nepřejímá společnosti EG.D žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Porucha elektroměru
 • Elektroměr se protáčí (u mechanického) nebo bliká metrologická kontrolka (u digitálního) i při vypnutých jističích.
 • Elektroměr nezobrazuje spotřebu.
 • Elektroměr špatně načítá spotřebu, popřípadě načítá spotřebu pouze do jednoho z tarifů (VT nebo NT).
 • Na displeji se zobrazují pouze části číslic.
 • Elektroměr je příliš hlučný.
 • Při dvousazbovém elektroměru je potřeba rozlišit, zda je elektroměr hlučný 24 hodin denně nebo pouze v době nízkého tarifu.
 • Pokud by byl hlučný pouze v době nízkého tarifu, tak je v závadě „stykač“ a na jeho výměnu je zapotřebí pozvat soukromého elektrikáře.
 • Případně se můžete podívat do návodu k Vašemu elektroměru.
Porucha spínání nízkého tarifu
 • Zkontrolujte, zda se nezměnily časy spínání nízkého tarifu.
 • Podívejte se, zda nejsou vypadlé domovní jističe pro bojler nebo elektrické vytápění,
  • doporučujeme jističe dát dolů a poté opětovně natáhnout nahoru.
 • Zkontrolujte veškeré domovní zařízení – např.: kontrolku na bojleru, termostat.
 • Odkontrolujte jistič pro HDO, který je umístěný v elektroměrovém rozvaděči:
  • jedná se o 2A jistič, standardně růžové barvy,
  • tento jistič je zaplombovaný v horní poloze.
  • V případě vypadlého jističe nás kontaktujte a domluvíme se na stržení plomby a natažení jističe.
 • Podívejte se na elektroměr, zda přepnul do nízkého tarifu.
  • V případě, že elektroměr sepnul do nízkého tarifu, ale bojler/vytápění stále nefungují, tak bude s největší pravděpodobností závada v domovní instalaci.
  • V návodech k elektroměrům se můžete podívat, kde na elektroměru poznáte, zda je sepnutý NT.

Co dělat v případě výpadku elektrického proudu u vás doma?

Náš tip: Zkontrolujte si, že máte u svého obchodníka zaplacené všechny platby.

Nejde vám elektřina v části obce nebo dokonce v celém městě? Pak se jedná o rozsáhlou poruchu na síti nízkého nebo vysokého napětí. Zde se můžete podívat na jejich popis, vysvětlení kalamitního stavu a co máte dělat.

Poruchy na distribuční síti
Stáhněte si mobilní aplikaci EG.D Distribuce
 • načtení polohy odběrných míst pomocí GPS
 • notifikace při změně času nízkého tarifu (HDO)
 • notifikace pro plánované odstávky
 • notifikace pro aktuální poruchy elektřiny
 • možnost hlášení závad včetně obrazové přílohy
 • online nahlášení samoodečtu
 • žádost o odplombování online pro odbornou veřejnost
 • nový přehledný design
   
 • více info o aplikaci ZDE