Přejít k hlavnímu obsahu

Nahlášení poruchy na elektrické síti

Prohlédněte si seznam nejčastějších poruch a případně jejich řešení, než nám zavoláte.

Podívejte se, zda u vás není plánovaná odstávka elektřiny.

Vypadlý hlavní jistič nebo pojistky
 • Vyzkoušejte, jestli fungují jiné elektrospotřebiče nebo elektrické zásuvky. V případě, že fungují, je příčina nejspíš ve vašem elektrospotřebiči.
 • Zkontrolujte, jestli nevypadl hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění jednotlivých obvodů v domovním rozvaděči (pojistky). Pozor, jistič může být vypadlý, i když není v dolní poloze. Důležité je umístit nejprve každý jistič do polohy dolů a natáhnout nahoru. Doporučujeme tento úkon zopakovat víckrát za sebou.

Může se stát, že jistič není možné nahodit hned kvůli zahřáté tepelné ochraně. Zkuste nechat jistič vychladnout zhruba 30 minut a pokus zopakujte.

Chtěli bychom Vás upozornit, že dle nových připojovacích podmínek, které jsou platné od 1. 9. 2017, nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti EG.D. 

Upozorňujeme, že v případě porušení tohoto upozornění nepřejímá společnost EG.D žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Porucha elektroměru
 • Ověřte si, jestli se elektroměr neprotáčí (u mechanického elektroměru) nebo metrologická LED nebliká (u digitálního elektroměru), i když vypnete bytové jističe.
 • Zjistili jste, že se spotřeba přičítá pouze do jednoho z tarifů (VT nebo NT).
 • Je zhasnutý displej při zapnutém hlavním jističi.
 • Na displeji se zobrazují pouze části číslic.
 • Váš elektroměr je příliš hlučný.
 • Přesvědčte se, jestli se podobná závada neprojevuje třeba i u sousedů.
 • Zkuste se podívat do návodu k vašemu elektroměru.
Neohřívá se vám voda nebo nefunguje elektrické vytápění
 • Podívejte se, v jaké poloze je jistič od bojleru nebo akumulačního či přímotopného vytápění. Zkuste umístit jistič do polohy dolů a natáhnout jej nahoru. Doporučujeme tento úkon zopakovat víckrát za sebou.
 • Může se stát, že jistič není možné nahodit hned kvůli zahřáté tepelné ochraně. Zkuste nechat jistič vychladnout zhruba 30 minut a pokus zopakujte.
 • Zkontrolujte, jestli svítí kontrolka a jaký je stav termostatu u bojleru.
Nespíná nízký tarif HDO (noční proud)
 • Má v tuto dobu spínat nízký tarif (NT)? Spotřebiče pro ohřev vody a vytápění zpravidla fungují jen v době platnosti NT. Ověřte, jestli bliká HDO. Pokud ano, v jaké poloze je nyní elektroměr (ve VT nebo NT)? Zjistěte na přístroji HDO povel HDO, např. ve tvaru A1 B6 P5, E1F3, 187 atd. Zadejte váš kód zde a ověřte správné časy nízkého tarifu.

Co dělat, když vypadne proud

Letní kalamity

 

Zimní kalamity

 

`
Nenašli jste vaši poruchu?

Kontaktujte nás

800 22 55 77

Nonstop linka EG.D

Pro rychlejší vyřízení požadavku mějte nachystáno:

 • jméno a příjmení 
 • adresu a podrobný popis místa, kde k poruše došlo
 • popis poruchy
 • telefon, na který vás pak budeme kontaktovat