Přejít k hlavnímu obsahu

Standardní nastavení časů tarifů elektroměrů typu A a B a blokování z VN na území licence EG.D, a.s. platná od 1.1.2017

Dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Podrobné dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Tarif

Léto

Zima

     

Pracovní

Nepracovní Pracovní Nepracovní

Standardní odběry z hladiny VN a VVN vyjma odběrů dle odstavce 3.40.*
Cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Standardní odběry
(Maximum se měří nepřetržitě 24 hodin)

jednotarif

—  

—  

Pro odběratele z hladiny VN s akumulačním nebo přímotopným vytápěním, nebo odběrem pro závlahy anebo odběrem pro chlazení, kde podíl instalovaného příkonu … dle (3.40.)*

Akumulační vytápění

NT

00-06
22-24

00-06
22-24

00-06
22-24

00-06
22-24

VT
časy měření
maxima

06-22

06-22

06-22 06-22
Přímotopné vytápění a chlazení

NT

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

00-09
10-12
13-16
17-19
20-24

00-09
10-12
13-16
17-19
20-24

VT
časy měření
maxima

09-10
12-13
16-17
20-21

09-10
12-13
16-17
20-21

09-10
12-13
16-17
19-20
09-10
12-13
16-17
19-20
Závlahy

NT

00-06
10-24

00-24

00-06
10-24

00-24

VT
časy měření
maxima

06-10

06-10

* Uvedená textace platí pro Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2016, kterým se stanovuje ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Nastavení časů tarifů elektroměrů typu B a blokování pro odběry na NN na území licence EG.D, a.s., platné od 1.4.2017.

Dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Distribuční sazby

  Tarif  

Celoročně

  Pozor, dvě možnosti spínání
pro Akum. vyt. a ohřev TUV
 

Po - Ne

Akumulační vytápění a ohřev TUV

C 25d, C 26d, D 25d, D 26d
Dělené pásmo spínání

NT
 

VT

04-08
15-19

00-04
08-15
19-24

Akumulační vytápění a ohřev TUV C 25d, C 26d, D 25d, D 26d
Souvislé pásmo spínání

NT
 

VT

00-06
22-24

06-22

Elektromobilita

C 27d
D 27d

NT

00-06
22-24

VT 06-22

Smíšené elektrické vytápění

C 35d
D 35d

NT

00-07
14-20
21-24

VT 07-14
20-21

Přímotopné vytápění
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin (C46 *)

C 45d
C 46d
D 45d

NT

00-09 
10-12 
13-16 
17-20 
21-24

VT 09-10  
12-13
16-17
20-21

Systém s tepelným čerpadlem

C 55d
C 56d
D 56d

NT

01-12
13-24

VT 00-01
12-13

Elektrické vytápění

D 57d

NT

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

VT 09-10
12-13
16-17
20-21

Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

D 61d

NT

Pá 12 – Ne 22

VT Ne 22 – Pá 12

* Uvedená textace platí pro Cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2016, kterým se stanovuje ceny elektřiny a souvisejících služeb.