Přejít k hlavnímu obsahu

LIFE EUROKITE

Ochrana ptactva proti úmrtí způsobeným vysokým napětím

Projekt LIFE EUROKITE

Program: LIFE
Oblast podpory: Ochrana životního prostředí
Termín realizace: 2019 - 2027
Uznatelné výdaje: 192 000 Eur
Dotace: 60 000 Eur

Popis a cíle projektu:
Jedná se o mezinárodní projekt probíhající v 12 zemích za přítomnosti 20 partnerů s cílem vymezit hlavní příčiny úhynu ohrožených druhů dravých ptáků. V první fázi projektu se výzkumnou činností za pomoci monitorovacích zařízení vymezí hlavní příčiny a místa úmrtí těchto živočichů. V druhé fázi, které se účastní i společnost EG.D, dojde k implementaci nezbytných opatření.

Společnost EG.D v rámci projektu instaluje bezpečnostní prvky na podpěrné body vysokého napětí na svém území. Nezabezpečené pilíře zabijí ročně v České republice několik stovek tisíc ptáků, z nichž u některých se jedná o ohrožené druhy. Cílem aktivity EG.D je opatřit tyto potenciálně nebezpečná místa vhodnou technologií, která minimalizuje šanci na usmrcení vlivem zásahu výboje elektrického proudu. Konkrétní místa budou vybrána na základě diskuze mezi EG.D a Českou společností ornitologickou (ČSO), jakožto výzkumného subjektu mapujícího kritické oblasti zvýšeného výskytu a úmrtnosti dravých ohrožených ptáků.

Více informací si můžete přečíst na oficiální stránce projektu.

Projekt LIFE EUROKITE je spolufinancován Evropskou unií.

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

 

eurokite
life

Galerie

 

eurokite_1_0

 

 

eurokite_2

 

eurokite_3

eurokite_4