Přejít k hlavnímu obsahu

Laboratoř čisté energetiky

V několika posledních letech procházejí obnovitelné zdroje a elektromobilita bouřlivým vývojem, který klade velké nároky na naši distribuční síť. Rozhodli jsme se proto vybudovat špičkové pracoviště, ve kterém budeme moct ověřovat dopady provozu připojovaných zdrojů do distribuční sítě a testovat nová řešení. A tak vznikla Laboratoř čisté energetiky.

Jak to celé probíhalo
 • Červen 2020: Formulujeme vizi laboratoře.
 • Červenec až srpen 2020: Zpracováváme studii proveditelnosti projektu laboratoře.
 • Prosinec 2020 až březen 2021: Připravujeme projektovou dokumentaci.
 • Duben až červenec 2021: Získáváme stavební povolení.
 • Srpen až říjen 2021: Začínáme se stavebními úpravami prostor.
 • Listopad 2021: Instalujeme technické vybavení laboratoře a spouštíme její provoz.

 

Čím se laboratoř zabývá

V laboratoři simulujeme prostředí střídavé soustavy nízkého napětí a současně stejnosměrné napětí, jako jsou fotovoltaické panely nebo baterie. To nám umožňuje zkoumat některé napěťové a frekvenční jevy, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na veřejnou distribuční síť nízkého napětí. Můžeme tak testovat chování a odezvy:

 • střídačových výrobních modulů,
 • komplexnějších systémů lokálního energetického managementu kombinovaných s bateriovými úložišti a zátěžemi,
 • jakýchkoliv dalších výrobních nebo odběrových zařízení, která spadají do výkonového limitu laboratoře.

 

Co v laboratoři ověříme

 • Funkčnost a regulační schopnosti obnovitelných zdrojů energie

Zaměřujeme se především na fotovoltaické systémy a jejich dopady na distribuční síť. Zjišťujeme při tom, jestli systém splňuje požadavky dané českou a evropskou legislativou.

 • Výkon zařízení pro ukládání elektřiny

Akumulaci využívají jak domácnosti pro ukládání přebytků například z malých fotovoltaických elektráren, tak i velcí odběratelé. Ti používají úložiště s kapacitou stovek kilowatthodin, kterými pokrývají špičky v odběru elektřiny.

 • Dopady dobíjení elektromobilů na distribuční síť

K roku 2021 bylo v Česku registrováno kolem 12 500 elektrických aut. Předpokládá se, že v roce 2040 jich může být až 2,5 milionu. Laboratoř nám pomůže připravit se na řízení distribuční sítě s ohledem na tyto obrovské nároky.

 • Provoz, spotřebu a ukládání přebytků energie v odběrných místech s kombinovanou výrobou elektřiny
   
 • Možnosti provozu ostrovních odběrných míst

Ověříme funkčnost nastavení systémů ostrovních odběrných míst, tedy rodinných domů, které si elektřinu pro svůj provoz vyrábějí, aniž by jakékoli přebytky dodávaly do distribuční sítě.

 • Vliv moderních domácích a průmyslových spotřebičů na distribuční síť
Vybavení laboratoře

Zařízení v laboratoři můžeme rozdělit na dvě části:

 • simulátory střídavé sítě: simulátor sítě, simulátor vztažné impedance* a simulátory zátěže,
 • simulátory stejnosměrné sítě: simulátory fotovoltaických panelů a baterií.

Do tohoto testovacího systému můžeme umístit fotovoltaické měniče, nabíječky na elektromobily a jiné přístroje nebo baterie.

*V současné době ještě nemáme síťovou impedanci. Čekáme, až výrobce přejde na nový model.

 

sim

 

sim_ac

 

Simulátor AC sítě - Chroma 61815
 

· výkon 0–15 kVA

· napětí 0–350 V (fázově)

· frekvence 30–100 Hz

· stabilita napětí do 0,1 %

· skokové změny napětí 1 000 V/100 ms až 1 V/10 s

· rychlost změn napětí větší než 1 V/us

· stabilita frekvence do 10 mHz

· změna frekvence 10 Hz/1 s až 100 mHz/1 s

 

 

 

sim_im

 

Simulátor impedance - ZES Zimmer 2415-3 (plánovaný - čeká se na nový model)
 

· napětí až 250 V/16 A

· 3x(0,24+j0,15) Ω a 1x(0,16+j0,10) Ω

 

 

 

sim_ac_zat

Simulátor AC zátěže 1f - 3x Chroma 63804
 

· příkon 0–4 500 W

· napětí 50–350 V

· proud 0–45 A

· frekvence 45–440 Hz, DC

 

 

sim_dc

 

Simulátor DC stringu (FVE/baterie) - 3x EA PSB91000-40
 

· výkon 15 kW

· napětí 0–1 000 V

· proud 0–40 A

 

Služby
 • Testování a certifikace střídače

 • Studie připojitelnosti

 • Energy consultant

 • Energy management

 • Power quality management

 • E-mobility management

Kde nás najdete

Laboratoř najdete v Českých Budějovicích na rohu ulic Lidická třída a Máchova, vchází se přímo z Máchovy ulice.

lab1

Ing. Martin Kurfiřt

Vedoucí laboratoře

733 670 578

7:00 - 15:00

Ing. Tomáš Valta

Technik laboratoře

734 430 686

7:00 - 15:00

Ing. Radim Ille

Technik laboratoře

703 467 538

7:00 - 15:00