Přejít k hlavnímu obsahu

Mechanické elektroměry

Elektroměr je přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Najdete jej v elektroměrových rozvaděčích na odběrném místě. Hodnotíme dle něj spotřebovanou elektřinu a následné vyúčtování.

V případě jednotarifního elektroměru najdete na elektroměru jenom jeden číselník – vysoký tarif (VT). Dvoutarifní elektroměr může mít dvě podoby:
Číselníky nad sebou – nahoře vysoký tarif, dole nízký tarif
Číselníky vedle sebe – vlevo vysoký tarif (označený I.), vpravo nízký tarif (označený II.)
Opisují se vždycky číslice před desetinnou čárkou.

Abyste mohli nahlásit naměřené hodnoty, musíte znát výrobní číslo elektroměru. Bývá nejčastěji vedle písmena N nebo Nr.

Výrobní číslo elektroměru

Digitální displej bez kódů OBIS

Pokud máte  jednotarifní přístroj, pořád se vám zobrazuje hodnota vysokého tarifu –VT. Jestli ale máte dvoutarifní přístroj, hodnota VT (T1 na displeji) a NT (T2 na displeji) se střídá v osmisekundových intervalech.

Digi display bez OBIS

 1. Hodnota příslušného registru spotřeby
 2. Aktuální jednotka měřené veličiny
 3. Na displeji je zobrazen stav vysokého tarifu (VT) T1
 4. Orientační hodnotu okamžitého výkonu
 5. Symboly ukazující stav elektroměru:
  Svítí – elektroměr je zapojený správně
  Bliká – na elektroměru je nesprávný sled fází
  Nesvítí vůbec – nějaká fáze chybí
 6. Aktuálně zobrazený tarif (podle šipky nad T1 (VT) nebo T2(NT))
 7. Na displeji je zobrazen stav nízkého tarifu (NT) T2

Digitální displej s kódy OBIS

Pokud máte jednotarifní přístroj, pořád se vám zobrazuje hodnota vysokého tarifu –VT. Jestli ale máte dvoutarifní přístroj, hodnota VT a NT se střídá v osmisekundových intervalech.

Digi display s OBIS

 1. Na hlavním displeji je zobrazen stav vysokého tarifu (VT) T1 (1.8.2)
 2. Aktivní tarif je T1 (VT)
 3. Pokud svítí, máte správně zapojený elektroměr. Pokud ale bliká, máte nesprávný sled fází. Když ale   některý ze symbolů vůbec nesvítí, nějaká fáze chybí.
 4. Směr toku činné a jalové energie (vždy svítí příslušná šipka nebo šipky)
 5. Hodnota registru spotřeby
 6. Aktuální jednotka měřené veličiny
 7. Na hlavním displeji je zobrazen stav nízkého tarifu (NT) T2(1.8.3)