Přejít k hlavnímu obsahu

Gabreta Smart Grids

Mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj inteligentních sítí v České republice a Německu

Projekt Gabreta Smart Grids

Partneři projektu: EG.D, a.s. a Bayernwerk Netz GmbH
Předpokládaný termín realizace: 2023 - 2030

Popis a cíle projektu:
Mezinárodní projekt Gabreta Smart Grids je připravován ve spolupráci společností EG.D, a.s. a Bayernwerk Netz GmbH. Název „Gabreta“ byl převzat z keltského označení pro Šumavu, která lemuje česko-německé hranice. Tento název tak symbolizuje propojení a posilování přeshraniční spolupráce mezi Německem (Bavorskem) a Českou republikou, což je jeden z hlavních pilířů celého projektu. Jeho hlavním cílem je modernizace distribučních sítí obou partnerů.

V rámci projektu dojde k posílení distribučních sítí o nové chytré technologie umožňující vyšší míru integrace obnovitelných zdrojů a decentralizaci energetických systémů. Aktivity zahrnuté do projektu povedou k zajištění vyšší spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie a přispějí tak k dosažení propojené, odolné a udržitelné energetické budoucnosti v Evropě.

Projekt Gabreta bude v roce 2021 usilovat o titul Projektu společného zájmu, který je udělovaný Evropskou komisí.

Více informací si můžete přečíst na oficiální stránce projektu.

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

 

Veřejná online konzultace k projektům ACON a Gabreta Smart Grids 11. 11. 2022

Rádi bychom vás pozvali na možnost on-line veřejné konzultace k PCI projektům ACON a Gabreta Smart Grids, a to v termínu 11. listopadu 2022 od 9 do 11 hodin. Této události se budou účastnit zástupci projektových týmů a osoby odpovědné za realizaci těchto projektů.
Konzultace je otevřena široké i odborné veřejnosti a není zapotřebí se na ni předem registrovat. Bude představen celkový obsah a rámec projektu včetně zahrnutých typů investic. Uvítáme věcnou diskusi s obecenstvem nejen o projektech ACON a Gabreta, ale i obecně o projektech společného zájmu EU.
V unijním seznamu projektů společného zájmu stanoveném na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 je projekt ACON veden pod číslem 10.4 a projekt Gabreta pod číslem 10.11.

Odkaz pro připojení: www.bit.ly/VK_AG (prostřednictvím platformy MS Teams)

Těšíme se na slyšenou!

acon_gabreta

gabreta