Přejít k hlavnímu obsahu

Státní pomoc s vysokými
náklady na energie

Informace o úsporném tarifu a odpuštění poplatku na podporované zdroje energie

Vláda schválila zastropování cen elektřiny i plynu jak pro domácnosti, tak malé a střední podniky i pro poskytovatele veřejných služeb. Na základě zastropování zrušila dne 5. 10. 2022 příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif)
pro příští rok 2023
. Tento rok pro domácnosti s elektřinou bude státní pomoc vyplacena.

Zrušen je i příspěvek pro bytové domy, pro jehož vyplacení jste vyplňovali formulář „Žádost zákazníka v domě s byty a zákazníka domácnosti v rodinném domě o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za teplo“ v našem portálu Distribuce 24.

Informace a průvodce aktuální vládní pomocí najdete na společném webu MPO, na webu Energiezamene.czv tiskové zprávě.

Zůstává i pomoc domácnostem a firmám v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie
od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. K odpuštění dojde automaticky, nikdo nebude muset o nic žádat.