Přejít k hlavnímu obsahu

Státní pomoc s vysokými
náklady na energie

Informace o úsporném tarifu a odpuštění poplatku na podporované zdroje energie

Na konci srpna vláda schválila nařízení č. 262/2022 Sb. a 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie, kterému se říká úsporný tarif. K tomu zákazníci získají úlevu z poplatku na podporované zdroje energie (POZE).

Na této stránce vám vysvětlíme detaily k oběma způsobům státní pomoci. Pro správce bytových domů jsme navíc připojili informace o tom, jak a kdy nám mají žádost o příspěvek poslat. Najdete je níže na stránce v sekci Státní pomoc pro bytové domy.

Odpuštění poplatku na podporované zdroje energie (POZE)

Podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) č. 8/2022 nebudou mít domácnosti, firmy a bytové domy ve svých fakturách za elektřinu účtovaný poplatek za POZE, a to od 1. 10. 2022. Nemusíte dělat vůbec nic – nulový poplatek vám zohlední váš dodavatel elektřiny.
Pokud potřebujete nahlásit odečet, uděláte to jednoduše online.

Úsporný tarif

Kromě odpuštění poplatku na POZE získá většina zákazníků ještě další pomoc v rámci úsporného tarifu.
Jde o jednorázový státní příspěvek, který bude vyplácen ve dvou vlnách:

1. vlna
 • Příspěvek se týká pouze elektřiny a váš dodavatel vám ho zohlední od 1. 10. 2022.
 • Automaticky ho získají všechny domácnosti s odběrem elektřiny.
 • Výjimkou jsou odběrná místa s víkendovým tarifem D61d a tarifem pro dobíjení elektromobilů D27d.
2. vlna

Příspěvky v druhé vlně získají domácnosti i bytové domy od 1. 2. 2023 takto:

 • Domácnosti
  • Elektřina – podmínky pro získání příspěvku jsou stejné jako u první vlny.
  • Plyn – příspěvek pro domácnosti s plánovanou roční spotřebou do 45 MWh.
  • Teplo – příspěvek pro rodinné domy, které využívají centrální vytápění.
 • Bytové domy
  • Příspěvek na elektřinu, plyn nebo teplo podle toho, jakým způsobem bytový dům zajišťuje vytápění a společný ohřev vody.
Jak vyplácení státního příspěvku probíhá
 1. Operátor trhu s energiemi předá seznam odběrných míst pro vyplacení příspěvku příslušným dodavatelům. Vyjde přitom z údajů od distributora platných ke dni 23. 8. 2022 u první vlny a 21. 12. 2022 u druhé vlny.
 2. Dodavatelé zohlední příspěvek z úsporného tarifu i odpuštění poplatku na POZE zákazníkům v jejich platbách za elektřinu.

Více informací i přesnou částku státního příspěvku najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Výši příspěvku pro roky 2022 a 2023 si spočítáte této kalkulačce.

 

Státní pomoc pro bytové domy 

I bytové domy, kam patří SVJ a bytová družstva, získají v rámci pomoci od státu odpuštění poplatku na POZE od 1. 10. 2022. V tomto případě nemusíte nic dělat, nulový poplatek vám automaticky zohlední váš dodavatel ve faktuře za elektřinu.

Příspěvek pro bytové domy na vytápění a společný ohřev vody

Kromě toho můžete získat i příspěvek na vytápění nebo společný ohřev vody.  Záleží na tom, jakým způsobem vytápíte a ohříváte vodu – podle toho požádáte buď o příspěvek na elektřinu či plyn, nebo na teplo.
Vyplacení tohoto příspěvku pro bytové domy není automatické a je třeba o něj včas požádat.
Podle platné legislativy musíte následně poskytnutý příspěvek rozpočítat až na úroveň uživatelů jednotlivých bytů.

Domovní kotelna
Pokud máte domovní kotelnu a dům vytápíte elektřinou nebo plynem, předejte svému distributorovi v termínu
od 1. 10. do 30. 11. 2022 údaje o počtu bytů, které slouží výhradně pro účely bydlení.

Centrální vytápění
Pokud využíváte centrální vytápění, předejte údaj o počtu bytů nejpozději do 25. 11. 2022 svému dodavateli tepla.
Váš dodavatel vám příspěvek zohlední ve vyúčtování od 1. 2. 2023.

Jak podat žádost o příspěvek pro bytové domy
MPO určilo jako rozhodný den 30. 9. 2022
Údaje ohledně počtu bytů pro zákazníky v domě s byty můžeme od vás přebírat až po uvedeném datu.

Pokud spravujete SVJ či bytový dům, můžete nás požádat o příspěvek na teplo a společný ohřev vody v případě, že využíváte domovní kotelnu na elektřinu či plyn a spadáte do distribučního území EG.D.

Žádost prosím vyplňte v termínu od 1. 10. do 30. 11. 2022 online přes náš portál Distribuce24. Pokud to neuděláte, nárok na příspěvek bohužel zanikne. Po telefonu, dopisem ani e-mailem informace o počtech bytů nepřijímáme.

 • Žádost o příspěvek podejte přes náš portál Distribuce24, kde po přihlášení půjdete do menu v levém horním rohu menu a kliknete na sekci Žádosti zadosti
  Informace o registraci do portálu najdete tady.
  Na portále Distribuce24 uvidíte i již podané žádosti, které evidujeme.

  • K podání žádosti budete potřebovat:
   • Identifikační údaje zákazníka nebo žadatele, který je za něj oprávněn jednat.
   • Počet bytů v domě, které slouží výhradně pro bydlení.
   • Kód EAN nebo EIC bytového domu, který najdete ve faktuře nebo ve smlouvě, kterou jste uzavřeli se svým dodavatelem.

Otázky a odpovědi

Jak zjistím výši příspěvku?

Orientační výši příspěvku v roce 2022 a 2023 si můžete spočítat ve speciální kalkulačce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kde zjistím svou distribuční sazbu nebo spotřebu plynu?

Tyto údaje najdete ve faktuře nebo ve smlouvě, kterou jste uzavřeli se svým dodavatelem energií.

Kdo je zákazník v době s byty? Kdo má na tento příspěvek nárok?

Zákazníkem v domě z byty může být SVJ, bytové družstvo nebo jakýkoli dům s byty.
Získaný příspěvek musí následně rozúčtovat až na vlastníky jednotlivých bytů.

Můžu vám nahlásit počet bytů i jinou cestou než přes portál Distribuce24?

Pro příjem požadavků máme zřízený funkční elektronický systém evidence. Vždy si tak můžete zkontrolovat nahlášené údaje. Opravdu po telefonu, e-mailem nebo dopisem tyto informace nepřijímáme. Náš elektronický způsob evidence je v souladu s nařízením vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.