Přejít k hlavnímu obsahu

Elektromobilita v EG.D, a.s.

Snížení uhlíkové stopy vozového parku

Projekt Elektromobilita v EG.D, a.s.

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Nízkouhlíkové technologie
Příjemce: EG.D, a.s.
Termín realizace: 2020 - 2021
Uznatelné výdaje: 2,4 mil. Kč
Dotace: 473 410,90 Kč

Popis a cíle projektu:
Realizací projektu dojde k rozšíření vozového parku společnosti o tři ekologicky šetrné elektromobily, což umožní nahradit některá dosud využívaná vozidla s konvenčním pohonem, snížení nákladů na provoz firemních vozidel a snížení uhlíkové stopy společnosti. Realizace projektu také přispěje k rozhodnutí společnosti o další vlně nahrazování automobilů s konvenčním pohonem za ekologicky šetrné elektromobily.

Projekt Elektromobilita v EG.D, a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Loga EU a MPO

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.