Přejít k hlavnímu obsahu

Dokument výrobního modulu

Dokument výrobního modulu / výrobny - prokázání souladu VM s požadavky RfG dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 a přílohy č. 4 PPDS pro VM.

Ověření parametrů může být provedeno těmito způsoby:

  • zkouškou, která je provedena dle Metodiky (ve vybraných případech lze ověření parametrů doložit protokolem)
  • certifikátem VM, vydaným akreditovaným subjektem dle (ES) č. 765/2008
  • výjimkou z RfG vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

 

Kategorie VM Hranice instalovaného příkonu Dokument VM ke stažení
A1 do 11 kW vč. Dokument VM A1
A2 od 11 kW do 100 kW Dokument VM A2 - nesynchronní
A2 od 11 kW do 100 kW Dokument VM A2 - synchronní
B1 od 100 kW vč. do 1 MW Dokument VM B1 - nesynchronní
B1 od 100 kW vč. do 1 MW Dokument VM B1 - synchronní
B2 od 1 MW vč. do 30 MW Dokument VM B2 - nesynchronní
B2 od 1 MW vč. do 30 MW Dokument VM B2 - synchronní
C a D od 30 MW vč. Dokument VM C a D - nesynchronní
C a D od 30 MW vč. Dokument VM C a D - synchronní