Přejít k hlavnímu obsahu

Dodavatel poslední instance
(DPI)

Vstoupili jste do režimu DPI, anebo vám režim DPI právě končí? 
Přečtěte si důležité informace, které se vás mohou týkat.

Režim DPI u zákazníka/výrobce nastal po datu 27. 6. 2022 na základě novely Energetického zákona

V případě, že váš stávající dodavatel energie ukončil svoji činnost a pozbyl tak možnost dodávat energii svým zákazníkům nebo vykupovat elektrickou energii, zajišťuje vám dodávku (u výrobce odběr) energií automaticky ze zákona tzv. dodavatel poslední instance (dále jen „DPI“). Pro distribuční území EG.D je tímto dodavatelem společnost E.ON Energie, a.s.

V režimu DPI je možné standardně setrvat po dobu 3 měsíců. Kdykoliv v průběhu dodávek v režimu DPI si můžete najít nového dodavatele a sjednat s ním standardní smlouvu.

Pokud si během režimu DPI neuzavřete standardní smlouvu s vybraným obchodníkem, může odběrné místo zůstat u obchodníka zprostředkujícího DPI a vznikne tak automaticky závazek na dobu neurčitou. Týká se to níže uvedených zákazníků.

  • Domácnosti odebírající elektřinu a zemní plyn
  • Podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí
  • Podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh

V případě neplnění závazků vůči obchodníkovi DPI může nastat neoprávněný odběr a může tak dojít k omezení nebo přerušení dodávky energie, například provedením demontáže měřidla. Neoprávněný odběr včetně následných opatření může nastat i u ostatních zákazníků na něž se nevztahuje automatický závazek a nenajdou si během 3 měsíců trvání režimu DPI nového dodavatele.

Nový odběr pro Domácnosti

Pokud řešíte pro vaše odběrné místo zcela nové připojení a nelze získat standardní smlouvu u vybraného dodavatele, můžete se obrátit na DPI. Pro nový odběr DPI poskytuje produkt na 6 měsíců. Pokud během tohoto období neuzavřete standardní smlouvu s vámi vybraným dodavatelem energie, přecházíte do bezesmluvního vztahu. Ten může být následně hodnocen jako neoprávněný odběr, a může tak dojít k omezení nebo přerušení dodávky energie, například provedením demontáže měřidla.

Výrobny

Pro místa s výrobnou, kde obchodník s elektřinou již nemá možnost vykupovat elektřinu a zákazník si nesjedná nového obchodníka, spadá výrobce po dobu 1 měsíce pod Dodavatele poslední instance a vyrobenou elektřinu dodává bezúplatně.

Režim DPI nastal před datem 27. 6. 2022 na základě původních podmínek

Režim dodavatele poslední instance

V případě, že váš stávající dodavatel energie ukončil svoji činnost a pozbyl tak možnost dodávat energii svým zákazníkům, zajišťuje vám dodávku energií automaticky ze zákona po dobu šesti měsíců tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Pro dodávky elektřiny a plynu na distribučním území EG.D je tímto dodavatelem společnost E.ON Energie, a.s.
Kdykoliv v průběhu dodávek v režimu DPI si můžete najít nového dodavatele a sjednat s ním standardní smlouvu. Doporučujeme vám, abyste tak učinili co nejdříve.

Končí vám režim DPI?

Pokud během 6 měsíců neuzavřete standardní smlouvu s vámi vybraným dodavatelem energie, přecházíte do bezesmluvního vztahu.
Ten může být následně hodnocen jako neoprávněný odběr, a může tak dojít k omezení nebo přerušení dodávky energie, například provedením demontáže měřidla.

Rozhodně tedy nic neodkládejte. Vyberte si jakéhokoliv dodavatele elektřiny nebo plynu a obratem s ním uzavřete standardní smlouvu.
Dodavatel následně předá informaci o vaší nové smlouvě distributorovi. Pokud tak učiní maximálně do 10 pracovních dnů po ukončení režimu DPI, nebude vám účtován neoprávněný odběr a rovnou přejdete k novému dodavateli.