Přejít k hlavnímu obsahu

Kolik dobíjecích stanic je potřeba pro bytový dům?

Podle vyhlášky č. 266/2021 Sb. by budovy měly mít minimálně přípravu pro budoucí instalaci dobíjecích stanic:

•    Každé parkovací místo v novém bytovém domě s více než 10 parkovacími místy by mělo mít možnost instalace vlastní dobíjecí stanice. Je proto potřeba počítat s přípravou kabelovodů.
•    Pro domy, které nejsou určené k bydlení, platí podobné podmínky. Hned od začátku v nich ale musí být nainstalovaná alespoň jedna dobíjecí stanice.

Myslete tedy na tento požadavek už při promýšlení koncepce a elektroinstalace bytového domu. Počet elektromobilů neustále roste, a do budoucna proto bude i větší potřeba dobíječek. Instalaci dobíjecích stanic navíc podporuje i program Nová zelená úsporám 2021.

Jak vybrat výkon dobíjecích stanic?

Vyhláška neříká, jaký výkon by dobíječky měly mít. Běžné dobíjecí stanice pro rezidentní nabíjení mají výkon 3,6–22 kW. Časy dobíjení elektromobilů se liší podle kapacity baterie i podle toho, jak často je potřeba auto nabíjet:

Potřebný čas pro dobití vozidla

Výkon dobíječky       Nabíjená energie
  7 kWh 25 kWh 40 kWh 70 kWh
3,6 kW 2:00 7:00 11:00 19:30
7,4 kW 1:00 3:15 5:30 9:30
11,0 kW 0:45 2:15 3:30 6:15
22,0 kW 0:15 1:15 1:45 3:15

- časy v tabulce jsou uvedeny ve formátu hh:mm
7 kWh
– průměrná denní potřeba osobního auta

25–40 kWh – potřeba energie při nabíjení 2x týdně
70 kWh – nabití téměř vybité baterie s vyšší kapacitou

Už i nabíječky s nižším výkonem dokážou většinu aut kompletně dobít přes noc. Nabíječka s vysokým výkonem sice pracuje velmi rychle, ale většinu zbývajícího času zůstává nevyužitá. Proto je vhodné v budově používat dynamické řízení výkonu.

Dynamické řízení výkonu reguluje aktuální odběr dobíječek, aby nedocházelo k překročení limitů elektroinstalace a rezervovaného příkonu. Umožní části dobíječek pracovat rychle, pokud je to potřeba. Celkové dopady nabíjení ale udrží na hodnotách nízkého příkonu. Pro distributora je totiž důležitý celkový maximální příkon nabíjení.

V objektech s dynamickým řízením výkonu je třeba taky zvolit správnou hodnotu hlavního jističe. Doporučené hodnoty se liší podle počtu parkovacích míst v budově:

tabulka2

Kam umístit měření distribuce?

Máte dvě možnosti, jak k měření přistoupit:

1) Měření každé dobíjecí stanice zvlášť
Každá dobíječka v takovém případě představuje samostatné odběrné místo a má i svou smlouvu s distributorem.

2) Společné měření pro všechny dobíjecí stanice v budově
Jednotlivé stanice mají podružné elektroměry, které patří přímo vlastníkům parkovacího místa. Nebo mají dobíječky vnitřní elektroměry – jejich hodnoty se následně vyhodnocují backend systémem.

Jaký příkon objektu je potřeba?

Pokud měřidlo umístíte ke každé nabíječce zvlášť, může být potřeba extrémní příkon objektu. Když má budova například 40 dobíjecích míst po 22 kW, vychází instalovaný výkon na 880 kW. Počítejte přitom s tím, že lidé budou často elektromobily dobíjet ve stejnou dobu, tedy přes noc a během nízkého tarifu.
Pro takový výkon byste potřebovali 2 transformátory VN/NN. Navíc by realizace ze strany distributora pravděpodobně trvala několik let a byla by velmi drahá.

Pokud budete celou skupinu nabíječek měřit souhrnně a využijete dynamické řízení výkonu, bude potřebný výkon daleko nižší. Většinou by měl stačit příkon na jedno dobíjecí místo do 1 kW, případně 2 kW s rezervou. Za 8 hodin by tak měly stihnout všechny elektromobily v budově dobít 16 kWh – tedy asi dvojnásobek energie, která odpovídá průměrnému dennímu nájezdu osobního auta v ČR.

Cena za dobíjení

Cenu za dobíjení výrazně ovlivní volba rezervovaného příkonu i případné rozdělení měření. V budoucí tarifní struktuře bude mít nejspíš větší zastoupení složka ceny vázaná na rezervovaný příkon.

Dobíječky s dynamickým řízením výkonu a malými požadavky na rezervovaný příkon můžou mít v budoucnu kWh až o 10 Kč levnější než 22kW dobíječky s vlastním distribučním měřením.
Rozdíl na jedno plné nabití vozidla tak může být až několik stovek Kč.

Elektroinstalace bytového domu s hromadným parkováním

Dobíječky by měly mít své napájecí okruhy, které povedou ze samostatného odběrného místa připojeného na hlavní domovní vedení (HDV). Na to je potřeba myslet už při plánování HDV – abyste se v budoucnu vyhnuli problémům se zapojením dobíjecích stanic do energetického společenství domu.

Výhody vyhrazených napájecích okruhů:
- Můžete získat výhodnější tarif pro dobíjení (C27d).
- Porucha na elektroinstalaci jinde v domě neovlivní dobíjení a naopak – právě díky odděleným okruhům.
Řízení výkonu skupiny dobíječek nebo rozúčtování výkonu bude jednodušší.

Koncepce dynamického řízení příkonů dobíjení

Každý výrobce dobíječek má své řešení pro řízení dobíjení.
Tuto funkci ale musí mít všechny wallboxy, na které chcete získat dotaci z Nové zelené úsporám 2021.

Princip řízení je jednoduchý:

Měří se celý odběr skupiny dobíječek.
- Řízení posílá povely na jednotlivé dobíječky. Je to proto, aby nepřekročily stanovený rezervovaný příkon odběrného místa, který je vyčleněný pro dobíjení.

Podle typu řízení se liší i změna výkonu. Ta může být:

- jednoduchá, tedy na bázi plošné regulace;
- složitější – regulace například dává přednost dobíjení vozů, které se pravděpodobně budou dobíjet déle.