Přejít k hlavnímu obsahu

Znáte pravidla pro bezpečné provádění ořezů?

3. 3. 2020

Rozbujelá vegetace patří mezi nejčastější příčiny poruch na venkovním elektrickém vedení. Povinností každého majitele pozemku je proto dodržovat zákonem předepsanou vzdálenost zeleně od elektrického vedení.

Kácení dřevin se provádí nejčastěji v období vegetačního klidu mezi listopadem a březnem, ořezy lze provádět celoročně. Při ořezávání by se člověk nikdy neměl přiblížit vodičům blíž, než je stanovená minimální bezpečná vzdálenost (a to ani nářadím, vybavením nebo větví stromu, kterou drží v ruce). 

Také není vhodné ořezávat stromy po dešti nebo při zvýšené vlhkosti vzduchu. Kombinace vlhkého počasí a nedodržení bezpečné vzdálenosti dřeviny od vodičů může být velice snadno příčinou úrazu elektrickým proudem,” vysvětluje Petr Nováček, vedoucí oddělení Řízení provozu. Uvědomujeme si, že často není v silách majitelů pozemků porost udržovat. Proto ve složitějších případech apelujeme, aby se nás lidé obrátili raději dříve, než se do úprav pustí sami,” doplňuje.

Návod, jak správně a bezpečně provádět ořezy, přináší následující video. Vzniklo v rámci spolupráce naší společnosti ve sdružení ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností).

Další informace pro majitele, na jejichž pozemku se nachází distribuční zařízení, jsou k dispozici zde.

 

Instruktážní video:
Bezpečné provádění ořezu dřevin v blízkosti elektrického vedení