Přejít k hlavnímu obsahu

Zahájení rozesílání informací o množství neodebrané elektřiny na FVE z důvodu aktivace Omezovacího plánu

4. 5. 2023

V návaznosti na předchozí informaci o aktivaci Omezovacího plánu výroby FVE a VTE dispečinkem  provozovatele přenosové soustavy společnosti ČEPS, a.s. (ceps.cz) a vyhodnocení podkladů včetně reakce výroben na operativní pokyn technického dispečinku provozovatelů distribučních soustav k omezení výroby budou ze strany společností ČEZ Distribuce, a.s. a EG.D, a.s. v následujících dnech rozesílány na jednotlivé výrobce, u nichž k omezení došlo, podklady se stanovením množství neodebrané elektřiny podle vyhlášky
č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení.
Na základě těchto podkladů budou moci jednotliví výrobci vystavit daňové doklady pro provedení kompenzace. Veškeré potřebné informace budou obsaženy v rozesílaných podkladech.