Přejít k hlavnímu obsahu

V obcích postižených tornádem dokončila společnost EG.D práce
na nové síti.
Je kompletně kabelizovaná
s chytrými technologiemi

6. 4. 2023

Distribuční společnost EG.D, která patří do skupiny E.ON, dokončila začátkem dubna více než rok a půl trvající obnovu elektrické sítě na všech napěťových hladinách v obcích na jihu Moravy, které v červnu 2021 postihlo tornádo. To jen na elektrickém vedení způsobilo škody za více než 100 milionů korun a zničilo desítky kilometrů distribuční sítě.

„Do dvou měsíců po tornádu jsme postupně obnovili dodávky energií všem postiženým zákazníkům. Tehdy jsme za rekordně krátkou dobu postavili provizorní vedení. Souběžně již běžely přípravy kabelizací postižených oblastí, které dnes úspěšně dokončujeme. V Mikulčicích i v Lužicích jsou odběrná místa už kompletně přepojena na novou kabelovou síť. Provizorní vedení bylo demontováno, stejně tak jako části původní sítě. V Hruškách, Moravské Nové Vsi a hodonínské části Pánov také rovněž finišujeme novou distribuční síť a od demontáže provizorního vedení nás dělí jen velmi úzká a úspěšná spolupráce s dotyčnými obcemi. Sloupy provizorní sítě tam teď slouží pouze pro účely provozu veřejného osvětlení, které brání v jejich demontáži. Dále v těchto dnech probíhá demontáž zbytků původní nadzemní sítě vysokého napětí,“ říká David Šafář, člen představenstva EG.D.

Celková výše investic do obnovy a výstavby vedení přesahuje 220 milionů korun. Společnost EG.D navíc koordinovala stavební práce s potřebami postižených obcí. Společně se tak stavělo nové veřejné osvětlení, budovali chodníky, vysazovala se veřejná zeleň nebo opravovali komunikace tak, aby dopad na veřejnost byl co nejmenší.  Dohromady bylo v regionu uloženo pod zem 45 kilometrů kabeláže. Z toho 30 kilometrů činí vedení nízkého napětí, 15 kilometrů pak vedení vysokého napětí 22 kV.

„Ve všech obcích nyní funguje kompletně kabelizovaná síť, která je ještě více stabilní, má vyšší kapacitu a na hladině vysokého napětí je plně smartifikovaná. De facto jsme zde vybudovali celou distribuční soustavu na hladinách nízkého a vysokého napětí od nuly. V případě nečekané extrémní přírodní události tak dokáže slušně odolat rozmarům počasí, navíc je připravena i na další rozvoj obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren. Právě jižní Morava patří mezi nejvytíženější oblasti, co se týče jejich připojování,“ dodává Radek Slatinský, vedoucí správy vysokého a nízkého napětí společnosti EG.D.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě.

trafostanice_tornado

kabely