Přejít k hlavnímu obsahu

Stanovení kategorie výrobce

na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022

Vážení výrobci,
zde naleznete několik informací k tomu, jakým způsobem probíhá každoroční zařazování výroben elektřiny do kategorií, podle kterých distributor následně určuje výši plateb za přenos nebo distribuci elektřiny.

Tyto kategorie jsou dvě a výrobny se do nich dělí pro kategorizační období
od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 podle hodnot naměřených v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 

Čím se kategorizace výroben řídí?

Upravuje ji vyhláška číslo 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
která v § 53, odstavcích (4) a (6) stanovuje pravidla při zařazování výrobců do kategorií. 
§ 53, odstavec (1) a (5) této vyhlášky stanovuje podmínky zařazení do 1. kategorie.
 

Jak nám kategorii nahlásíte?

Oznámení o kategorii výrobny nám sdělte následujícím způsobem:

A) Výrobci:

 • Prostřednictvím on-line formuláře.
  Oznámení o kategorizaci nám už neposílejte e-mailem ani poštou, jak jste možná byli v minulosti zvyklí.
 • Pro vyhodnocení zařazení výrobny do příslušné kategorie budou rozhodující data naměřená v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
  Tato data nebudete muset uvádět, ani nám je zasílat. Z informačního systému OTE si je zajistíme sami.
  Po vyhodnocení těchto dat, která musí být v souladu s ustanovením § 53 Vyhl. č. 408/2015 Sb., bude vaše oznámení při kategorizaci akceptováno nebo ne.

 • Do on-line formuláře vždy uvádějte výrobní EAN!

 • Po vyplnění a odeslání on-line formuláře budete v případě chybného vyplnění upozorněni ohlášením a specifikací chyby.
  On-line formulář tedy vyplňte znovu a po korekci chyby odešlete.
  Platné bude vždy poslední úspěšné podání oznámení.
  Po úspěšném odeslání on-line formuláře bude na uvedenou adresu zaslána notifikace o přijetí oznámení.

 

B) Výrobci poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu 
     (dle odst. (1) § 53 Vyhl. č. 408/2015 Sb.):

 • Oznámení zašlete e-mailem, od 1. 1. 2021 nově na: distribuce@egd.cz.
 • V příloze oznámení zašlete pro výrobní EAN potvrzení ze strany provozovatele přenosové soustavy, že dotyčná výrobna je Výrobnou poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu (ČEPS a.s.).
   
 • Aktuální seznam výrobců poskytujících podpůrné služby na našem distribučním území:
  C-Energy Planá s.r.o. 
  ČEZ, a.s.
  E.ON Energie, a.s.
  Gama Investment a.s.
  Teplárny Brno, a.s.
  Teplárna Kyjov, a.s.
  Teplárna Otrokovice, a.s.

 

Upozornění!

Výrobny, u kterých do 31. 1. 2021 neobdržíme oznámení o zařazení do kategorie, zařadíme automaticky do 2. kategorie.
To znamená, že si pro odběr elektřiny budete muset od 1. 4. 2021 sjednat rezervovanou kapacitu a platit za ni poplatky. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad v Cenovém rozhodnutí.

 

Děkujeme vám za spolupráci!

S pozdravem

EG.D, a.s.
ČLEN SKUPINY E.ON