Přejít k hlavnímu obsahu

Společnost EG.D se zapojila do cvičení Safeguard Čebín 2022

23. 11. 2022

V rámci cvičení Safeguard Čebín 2022 vojáci Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno procvičovali mimo jiné připravenost při střežení rozvodny Čebín společností ČEPS a EG.D. Cvičení v objektu rozvodny probíhalo od 19. do 22. listopadu za účasti 62 vojáků aktivní zálohy.

Hlavním cílem cvičení Safeguard Čebín 2022 bylo prověření připravenosti pěší roty Aktivní zálohy a štábu Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno k plnění úkolů zajišťování teritoriální ochrany a obrany při střežení rozvodny. Dalším cílem bylo prověření součinnosti s EG.D, ČEPS a složkami IZS Jihomoravského kraje. Vojáci cvičně kontrolovali vozidla vjíždějící do objektu a reagovali na mimořádné situace.

„Ochranu našeho zařízení, které je součástí kritické infrastruktury státu, se snažíme neustále zlepšovat a zvyšovat nejen sami, ale také ve spolupráci s ostatními partnery. K tomu patří i podobná společná cvičení, jako byla akce Safeguard Čebín 2022. Letos už se jednalo o druhé podobné cvičení, kterého jsme se zúčastnili. Stejně jako jarní akce v Otrokovicích i tahle nám přinesla užitečné informace a praktické zkušenosti a potvrdila výbornou spolupráci s dalšími zapojenými subjekty,“ dodává Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě vysokého a nízkého napětí a člen vedení krizového štábu společnosti EG.D.

Více se dočtete v tiskové zprávě

vojaci_cebin_saguard