Přejít k hlavnímu obsahu

Společnost EG.D pokračuje
ve spolupráci s ornitology.
Po přesunech čapích hnízd
chystá instalaci budek pro sýčky

29. 9. 2022

Primárním úkolem distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON, je spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie. Vedle toho však klade i velký důraz na ochranu přírody a ptactva. V tomto ohledu EG.D již dlouhodobě spolupracuje s Českou společností ornitologickou. Koncem minulého roku energetici dohromady s ornitology vybudovali v Nových Mlýnech na Břeclavsku nový sloup se speciální hnízdní podložkou pro přesun čapího hnízda. Druhý takový přesun zvládli letos v Sudoměřicích na Hodonínsku a během léta nainstalovali i budky pro rorýse na trafostanice ve Vracově na Hodonínsku. Další projekty jsou naplánované na příští rok.

Přesun čapího hnízda v Nových Mlýnech jasně ukázal, jak je podobná kooperace důležitá. Z problematického místa, které ohrožovalo bezpečnost samotných ptáků i dodávek elektřiny, se čápi dostali na novou hnízdní podložku vzdálenou 15 metrů od původní. „Čápi hnízdo přijali, přes sezonu vyvedli čtyři mláďata a nyní už jsou na cestě do teplých krajin,“ osvětluje Radek Slatinský, vedoucí regionální správy EG.D Hodonín.

Na podobný scénář se energetici těší i v případě dalšího přesunu hnízda, ke kterému došlo v uplynulých týdnech v Sudoměřicích na Hodonínsku. Přesun se uskutečnil v podobném duchu jako na Břeclavsku. Čápi tak získali pro příští jaro bezpečné útočiště. Během následujícího roku jsou v plánu další přesuny hnízd. „Jako první bude na řadě hnízdo v Řečici na Vysočině. Pokračuje příprava prioritního zabezpečení rizikových úseků linek vysokého napětí v rámci projektu LIFE+ Eurokite. Ve finální fázi je příprava metodického pokynu pro prevenci kolizí ptáků s vodiči nadzemního vedení, který společně připravujeme v odborné pracovní skupině Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ vypočítává Lukáš Viktora z České ornitologické společnosti.

Více se dočtete v tiskové zprávě.

capi

capi2