Přejít k hlavnímu obsahu

Sdělení pro účastníky trhu s elektřinou

8. 1. 2019

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel regionální distribuční soustavy tímto účastníkům trhu s elektřinou sděluje, že přijal nová pravidla pro vyřizování požadavků účastníků trhu na sjednání snížení hodnoty roční rezervované kapacity (RK) před uplynutím doby 12 měsíců od sjednání poslední změny hodnoty RK, a dále nová pravidla pro sjednání dočasného pozastavení vyhodnocování účiníku.

Pravidla pro snižování hodnoty roční rezervované kapacity
Tato pravidla se uplatní na vztahy s těmi účastníky trhu s elektřinou, kteří si na svoje jméno a na svůj účet u provozovatele distribuční soustavy sjednávají služby distribuční soustavy na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. Jedná se o zákazníky nebo dodavatele elektřiny, se kterými provozovatel distribuční soustavy sjednal smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, popřípadě rámcovou smlouvu o zajištění služeb distribuční soustavy.

Pravidla pro dočasné nevyhodnocování účiníku
Společnost E.ON Distribuce, a.s. dále vyhoví žádosti o dočasné nevyhodnocování účiníku v případě provádění rekonstrukce vstupní rozvodny a trafostanice při současném odstavení kompenzačního zařízení.

Veškeré podrobnosti si můžete přečíst zde.