Přejít k hlavnímu obsahu

Prohlášení k propojení hlavních jističů před elektroměrem

17. 8. 2018

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že v případě soustředění více měřících zařízení (elektroměrů) do jednoho elektroměrového rozvaděče nesmí být pro propojení hlavních jističů před elektroměrem použity propojovací lišty.

Tato skutečnost vychází z normy ČSN 33 2130 ed. 3 „Elektrická instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody“, kde je v článku 7.6.10 mimo jiné uvedeno „Před měřící zařízení (elektroměr) se musí osadit jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Přívod pro každý jistič se provádí samostatně“.

Tento požadavek dále vychází z dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti NN“ (rovněž známého jako „Připojovací podmínky E.ON“ nebo „Červená brožura“).

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Útvar Standardizace, EG.D, a. s.
Útvar Správa měření, E.ON Česká republika, s.r.o.