Přejít k hlavnímu obsahu

Přesun čapího hnízda ze sloupu elektrického vedení u Nových Mlýnů ukazuje nové možnosti ochrany ptactva

19. 5. 2022

Hlavním posláním distribuční společnosti EG.D je bezpečná a spolehlivá dodávka elektrické energie. Vedle toho ale klade i velký důraz na životní prostředí a s tím souvisí i ochrana ptactva před střety s elektrickým vedením. Vedle řady bezpečnostních prvků, které už standardně instaluje ve své síti, začala ve spolupráci s ornitology a obcemi také se stěhováním čapích hnízd ze stožárů vysokého i nízkého napětí.

V rámci pracovní skupiny při Ministerstvu  životního prostředí (MŽP) společně připravuje metodiku, jak v budoucnu v takových případech postupovat. Jednou z lokalit, kde došlo k přesunu čapího hnízda, je i obec Přítluky na jižní Moravě. Ta patří k pilotním projektům, na kterém se testují bezpečnostní prvky, které by do budoucna mohly vyrůst na dalších místech.

V obci Přítluky v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny na podzim minulého roku energetici sejmuli čapí  hnízdo z podpěrného bodu vedení nízkého napětí. Ve spolupráci s ornitology osadili nový sloup na vhodném místě a na něj namontovali speciální nový prvek, na jehož vývoji se podíleli. Jednalo se o hnízdní podložku na sloup pro nové hnízdo, kam se čápi mohli vrátit. Zároveň došlo k montáži zábran na původní sloup, aby se čápi nemohli vrátit do původních prostor. Akce měla úspěch. Na jaře se čápi do Přítluk vrátili a nové bezpečné hnízdo využívají.  

„Přesun čapího hnízda v Přítlukách je jedním z pilotních projektů v oblasti ochrany a přesunu čápů a čapích hnízd. Testujeme tady prvky, které by se do budoucna mohly stát v této problematice standardem a měly by se v distribuční síti používat,“ vysvětluje Jan Volek, vedoucí Standardizace společnosti EG.D. Distribuční společnost se ochraně ptactva věnuje dlouhodobě a je členem pracovní skupiny pod záštitou Ministerstva životního prostředí, která připravuje metodické postupy jak danou problematiku řešit.  „Hledáme nejlepší možná řešení ve třech hlavních oblastech. Oblast ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem je už hotová. Vytvořili jsme na ní metodiku, podle které se postupuje. Máme hotové databáze ochranných prvků, používáme je při obnově a rozšiřování distribuční sítě. Metodika ochrany ptáků před nárazem do vodičů se obdobným způsobem finalizuje a bude brzy hotová. Právě v řešení problematiky čapích hnízd jsme na začátku a zkušenosti získané z tohoto projektu nám pomohou do budoucna,“ doplňuje Jan Volek.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě.

nové hnízdo

Nové hnízdo je na speciální podložce, kde ornitologové připravili základ hnízda a čápi si ho dostavěli.

nové hnízdo 2