Přejít k hlavnímu obsahu

Krizová opatření – aktuální stav

COVID-19

30. 4. 2020

Vážení zákazníci a obchodníci,
v souvislosti s onemocněním COVID-19 respektujeme i nadále veškerá vládní nařízení a zároveň přijímáme taková opatření, kterými chráníme nejen naše zaměstnance, ale i naše zákazníky. Jsme si vědomi našeho závazku poskytování veřejné služby, distribuce elektrické energie a plynu, a zajištění bezproblémového fungování kritické infrastruktury státu. Snažíme se tak i navzdory aktuální situaci řešit vaše požadavky v maximálním rozsahu.

S ohledem na výše uvedené i nadále uplatňujeme následující opatření, které chápeme jako náš příspěvek k zamezení šíření koronaviru v České republice:

  • Až do odvolání jsme částečně omezili fyzické provádění odečtů. Naši odečítači zůstávají v činnosti pouze v místech s minimálním rizikem ohrožení zdraví osob. Pokud nemohou z důvodu bezpečnosti konkrétní odečet provést, zanechají výzvu k samoodečtu.
  • Rovněž jsme omezili servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem.
  • Práce provádíme zejména na veřejně přístupných místech s minimálním rizikem ohrožení zdraví osob.
  • Omezili jsme také veškeré servisní práce v odběrných místech mimo řešení poruchových stavů. Nadále realizujeme nová připojení, změnu sazby a demontáže měřících zařízení. Pokud však situace na odběrném místě bude riziková, úkon uzavřeme neúspěšně s odkazem na „Překážku na straně Distributora“.

 

Výše uvedená opatření se mohou měnit v závislosti na vývoji situace v České republice. O případných změnách vás budeme informovat stejnou cestou.

Omlouváme se vám za případné komplikace a současně věříme, že pochopíte naše opatření, kterými chceme přispět ke snížení rizika přenosu nebezpečného viru.