Přejít k hlavnímu obsahu

Krizová opatření

COVID-19

20. 10. 2020

Vážení zákazníci a obchodníci,
v rámci snahy o omezení mezilidského kontaktu a zmírnění šíření onemocnění COVID-19 přijímáme taková opatření, kterými chráníme nejen naše zaměstnance, ale i naše zákazníky.

Jsme si vědomi našeho závazku poskytování veřejné služby, distribuce elektrické energie a plynu, a zajištění bezproblémového fungování kritické infrastruktury státu. Snažíme se tak i navzdory aktuální situaci řešit vaše požadavky v maximálním rozsahu.

S ohledem na výše uvedené jsme přijali následující opatření, které chápeme jako náš příspěvek k zamezení šíření koronaviru v České republice:

  • Až do odvolání jsme částečně omezili fyzické provádění odečtů. Naši odečítači zůstávají v činnosti v místech s minimálním rizikem ohrožení zdraví osob. Pokud však nemohou z důvodu bezpečnosti konkrétní odečet provést, zanechají nebo zašlou výzvu s potřebnými údaji a kontakty k provedení samoodečtu zákazníkem.
  • Servisní práce v odběrných místech prováděné našimi pracovníky případně smluvními dodavateli spojené s kontrolou, instalací, výměnou, výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem nemusí být provedeny, pokud se pracovníci ocitnou v situaci ohrožení zdraví.

Výše uvedená opatření se mohou měnit v závislosti na vývoji situace v České republice. O případných změnách vás budeme informovat stejnou cestou.

Omlouváme se vám za případné komplikace a současně věříme, že pochopíte naše opatření, kterými chceme přispět ke snížení rizika přenosu nebezpečného viru.