Přejít k hlavnímu obsahu

Krizová opatření

COVID-19

19. 3. 2020

Vážení zákazníci a obchodníci,
vláda České republiky přijala usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření a významně v něm omezuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Snahou je omezení mezilidského kontaktu a zmírnění tak šíření onemocnění COVID-19.

Respektujeme veškerá vládní nařízení a zároveň přijímáme taková opatření, kterými chráníme nejen naše zaměstnance, ale i naše zákazníky. Jsme si vědomi našeho závazku poskytování veřejné služby, distribuce elektrické energie a plynu, a zajištění bezproblémového fungování kritické infrastruktury státu. Snažíme se tak i navzdory aktuální situaci řešit vaše požadavky v maximálním rozsahu.

S ohledem na výše uvedené jsme přijali následující opatření, které chápeme jako náš příspěvek k zamezení šíření koronaviru v České republice:

  • S okamžitou platností do odvolání jsme z důvodu zvýšení bezpečnostních opatření nařízené vládou ČR uzavřeli všechna místa pro komunikaci se zákazníky v regionech. Komunikaci zajišťujeme elektronickou formou.
  • Až do odvolání jsme částečně omezili fyzické provádění odečtů. Naši odečítači zůstávají v činnosti v místech s minimálním rizikem ohrožení zdraví osob. Pokud však nemohou z důvodu bezpečnosti konkrétní odečet provést, zanechají výzvu k samoodečtu.
  • Rádi bychom vás požádali o pozastavení požadavků na přerušování distribuce z důvodu pohledávek. V případě, že už jste nám zaslali požadavky na přerušení, které ještě nebyly realizovány, vás chceme požádat o stažení těchto požadavků. Nebudeme účtovat žádné poplatky.
  • Servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem jsme omezili. Práce provádíme zejména na veřejně přístupných místech s minimálním rizikem ohrožení zdraví osob.
  • Omezili jsme také veškeré servisní práce v odběrných místech mimo řešení poruchových stavů. Nadále realizujeme nová připojení, změnu sazby a demontáže měřících zařízení. Pokud však situace na odběrném místě bude riziková, úkon uzavřeme neúspěšně s odkazem na  „Překážku na straně Distributora“.
  • Vzhledem k opatření, které významně omezuje volný pohyb osob a vzrůstajícímu počtu zaměstnanců firem pracujících z domova, přistupujeme na našem distribučním území k omezení počtu plánovaných odstávek elektřiny.

Výše uvedená opatření se mohou měnit v závislosti na vývoji situace v České republice. O případných změnách vás budeme informovat stejnou cestou.

Omlouváme se vám za případné komplikace a současně věříme, že pochopíte naše opatření, kterými chceme přispět ke snížení rizika přenosu nebezpečného viru.