Přejít k hlavnímu obsahu

Kategorizace výroben 2023

Zařazování výroben elektřiny do kategorií

Vážení výrobci,
zde naleznete několik informací k tomu, jakým způsobem probíhá každoroční zařazování výroben elektřiny do kategorií, podle kterých distributor následně určuje výši plateb za přenos nebo distribuci elektřiny.

Tyto kategorie jsou dvě a výrobny se do nich dělí pro kategorizační období
od 1. 4. 2023
 do 31. 3. 2024 podle hodnot naměřených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
 

Čím se kategorizace výroben řídí?

Upravuje ji vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
která v 
§ 53, odstavcích (4) a (6) stanovuje pravidla při zařazování výrobců do kategorií. 
§ 53, odstavec (1) a (5) této vyhlášky stanovuje podmínky zařazení do 1. kategorie (kromě výroben poskytujících podpůrné služby přenosové soustavy splňující ustanovení Čl. II vyhlášky č. 125/2021 Sb.).

 

Jak nám kategorii nahlásíte?

Oznámení o kategorii výrobny nám sdělte následujícím způsobem:

A) Výrobci:

 • Prostřednictvím online formuláře.
  Aktivní formulář bude dostupný od 2. 1. do 31. 1. 2023 (včetně) na našem webu egd.cz.
  Oznámení o kategorizaci nám už prosím neposílejte e-mailem ani poštou, jak jste možná byli v minulosti zvyklí.
 • Pouze v případě technických nebo jiných problémů s vyplněním online formuláře nás neprodleně kontaktujte na adrese: distribuce@egd.cz.
 • Pro vyhodnocení zařazení výrobny do příslušné kategorie budou rozhodující data naměřená v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
  Tato data nebudete muset uvádět, ani nám je zasílat. Z informačního systému OTE si je zajistíme sami.
  Po vyhodnocení těchto dat, která musí být v souladu s ustanovením § 53 vyhl. č. 408/2015 Sb., bude vaše oznámení při kategorizaci akceptováno nebo neakceptováno.
 • Do online formuláře vždy uvádějte výrobní EAN!
 • Po vyplnění a odeslání online formuláře budete v případě chybného vyplnění upozorněni ohlášením a specifikací chyby.
  Online formulář tedy vyplňte znovu a po korekci chyby odešlete.
  Platné bude vždy poslední úspěšné podání oznámení.
  Po úspěšném odeslání online formuláře bude na vámi uvedenou adresu zaslána notifikace o přijetí oznámení (může se stát, že najdete mezi „spam“), tuto notifikaci si uložte pro případ reklamace zaslaného oznámení.

 

B) Výrobci poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu splňující ustanovení Čl. II vyhlášky č. 125/2021 Sb.

Oznámení zašlete e-mailem na: distribuce@egd.cz.

 • V příloze oznámení zašlete pro výrobní EAN potvrzení, že dotyčná výrobna je Výrobnou poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu (ČEPS a.s.) a splnila v předchozím kalendářním roce dodávku do DS alespoň v rozsahu 120 hodin, v souladu s ustavením Čl. II vyhlášky č. 125/2021 Sb. 

 

Upozornění!

Výrobny, u kterých do 31. 1. 2023 neobdržíme oznámení o zařazení do kategorie,
zařadíme automaticky do 2. kategorie.

To znamená, že si pro odběr elektřiny z napěťových hladin VN a VVN budete muset (pokud již nemáte sjednánu) od 1. 4. 2023 sjednat rezervovanou kapacitu a platit za ni poplatky. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad v Cenovém rozhodnutí.

 

Děkujeme vám za spolupráci!

S pozdravem
EG.D, a.s.
ČLEN SKUPINY E.ON