Přejít k hlavnímu obsahu

Kategorizace výroben 2022

Zařazování výroben elektřiny do kategorií

Vážení výrobci,
zde naleznete několik informací k tomu, jakým způsobem probíhá každoroční zařazování výroben elektřiny do kategorií, podle kterých distributor následně určuje výši plateb za přenos nebo distribuci elektřiny.

Tyto kategorie jsou dvě a výrobny se do nich dělí pro kategorizační období
od 1. 4. 2022
do 31. 3. 2023 podle hodnot naměřených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 

Čím se kategorizace výroben řídí?

Upravuje ji vyhláška číslo 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
která v 
§ 53, odstavcích (4) a (6) stanovuje pravidla při zařazování výrobců do kategorií. 
§ 53, odstavec (1) a (5) této vyhlášky stanovuje podmínky zařazení do 1. kategorie (kromě výroben poskytujících podpůrné služby přenosové soustavy).

 

Jak nám kategorii nahlásíte?

Oznámení o kategorii výrobny nám sdělte následujícím způsobem:

A) Výrobci:

 • Prostřednictvím on-line formuláře.
  Aktivní formulář je dostupný od 3. 1. do 31. 1. 2022 (včetně) na našem webu egd.cz. 
  Oznámení o kategorizaci nám už prosím neposílejte e-mailem ani poštou, jak jste možná byli v minulosti zvyklí.
 • Pouze v případě technických nebo jiných problémů s vyplněním on-line formuláře nás neprodleně kontaktujte na adrese: distribuce@egd.cz.
 • Pro vyhodnocení zařazení výrobny do příslušné kategorie budou rozhodující data naměřená v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
  Tato data nebudete muset uvádět, ani nám je zasílat. Z informačního systému OTE si je zajistíme sami.
  Po vyhodnocení těchto dat, která musí být v souladu s ustanovením § 53 vyhl. č. 408/2015 Sb., bude vaše oznámení při kategorizaci akceptováno nebo neakceptováno.
 • Do on-line formuláře vždy uvádějte výrobní EAN!
 • Po vyplnění a odeslání on-line formuláře budete v případě chybného vyplnění upozorněni ohlášením a specifikací chyby.
  On-line formulář tedy vyplňte znovu a po korekci chyby odešlete.
  Platné bude vždy poslední úspěšné podání oznámení.
  Po úspěšném odeslání on-line formuláře bude na uvedenou adresu zaslána notifikace o přijetí oznámení (může se stát, že najdete mezi „spam“), tuto notifikaci si uložte pro případ reklamace zaslaného oznámení.

 

B) Výrobci poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu: 

Oznámení zašlete e-mailem na: distribuce@egd.cz.

 • V příloze oznámení zašlete pro výrobní EAN potvrzení, že dotyčná výrobna je Výrobnou poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu (ČEPS a.s.) a splnila v předchozím kalendářním roce dodávku do DS alespoň v rozsahu 120 hodin, v souladu s ustavením Čl. II vyhlášky č. 125/2021 Sb. 
   
 • Aktuální seznam výrobců poskytujících podpůrné služby na našem distribučním území:
  C-Energy Planá s.r.o. 
  ČEZ, a.s.
  E.ON Energie, a.s.
  Gama Investment a.s.
  Teplárny Brno, a.s.
  Teplárna Kyjov, a.s.
  Teplárna Otrokovice, a.s.

 

Upozornění!

Výrobny, u kterých do 31. 1. 2022 neobdržíme oznámení o zařazení do kategorie, zařadíme automaticky do 2. kategorie.
To znamená, že si pro odběr elektřiny z napěťových hladin VN a VVN budete muset (pokud již nemáte sjednánu) od 1. 4. 2022 sjednat rezervovanou kapacitu a platit za ni poplatky. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad v Cenovém rozhodnutí.

 

Děkujeme vám za spolupráci!

S pozdravem
EG.D, a.s.
ČLEN SKUPINY E.ON