Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro výrobce o aktualizaci Přílohy č. 4 PPDS

9. 9. 2022

Společnost EG.D, a.s. informujeme všechny výrobce, kteří budou žádat o připojení zdroje k distribuční soustavě, že s účinností od 1. 9. 2022 bylo na základě rozhodnutí ERÚ sp. zn. OSS-04890/2022-ERU novelizováno znění Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“).

V důsledku schválených změn PPDS došlo k úpravě procesu (prvního paralelního) připojení výroben k distribuční soustavě, a to zejména v souvislosti s implementací Nařízení Evropské
komise č. 2016/631/EU, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (tzv. RfG).

Konkrétně byla novelizována kap. 12 - Uvedení výrobny do provozu a provozování. V této kapitole jsou nově popsány jednotlivé kroky pro to, aby mohlo být provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) vydáno tzv. konečné provozní oznámení, na základě kterého může být nový zdroj trvale provozován paralelně s distribuční soustavou. Dále informujeme, že výrobce uvádějící do provozu výrobní moduly typu B1, B2, C a D musí prokázat PDS, že tyto výrobní moduly jsou v souladu s Nařízením EK
č. 2016/631/EU a PPDS. To lze u těchto výrobních modulů zajistit na základě provedených zkoušek a simulací v rámci tzv. provozu pro ověření technologie, o který musí výrobce příslušného PDS požádat.

Doporučujeme proto seznámit se s předstihem se změnami v novelizované verzi Přílohy č. 4 PPDS.
Aktuální verzi Přílohy č. 4 PPDS naleznete zde.