Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro výrobce elektřiny

Upozornění pro výrobce elektřiny: Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 je třeba zaslat do 31. 1. 2019.

Informace pro výrobce elektřiny,
jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě  E.ON Distribuce, a.s. dle vyhlášky 408/2015 Sb.

Stanovení kategorie výrobce na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020
ve smyslu vyhlášky 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou
.

Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom vás informovali o vašich povinnostech týkajících se zařazení vaší výrobny do příslušné kategorie, které vyplývají z vyhlášky 408/2015 Sb.

V § 53, odst. 4 a 6 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je uvedeno následující:

(4) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

 (6) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny
a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

Zařazování výrobny do příslušné kategorie na dané období provádíme na základě vašeho sdělení.

Sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie na základě měření za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nám doručte na e-mailovou adresu kategorizacevyroben@eon.cz  

Ke sdělení výrobce prosím zašlete identifikační údaje výrobny:

  • Výrobní EAN
  • název výrobce (např. název společnosti)
  • identifikační číslo (IČ)

Ve sdělení uveďte: „Výrobna 1. kategorie“ nebo „Výrobna 2. kategorie“.

Pokud nám výše uvedené sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebude doručeno do 31. 1. 2019, bude výrobna na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 zařazena 
do 2. kategorie.

Děkujeme vám za spolupráci.

S pozdravem,
E.ON Distribuce, a.s.