Přejít k hlavnímu obsahu

EG.D zavádí řízenou výsadbu rostlin kolem vedení. Má minimalizovat kácení kvůli dodržení ochranného pásma

22. 10. 2021

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, připravila ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně nový pilotní projekt řízené výsadby rostlin v ochranném pásmu kolem elektrického vedení vysokého i velmi vysokého napětí. První takovou výsadbu provedla specializovaná firma v tomto týdnu v lokalitě Obora poblíž Netolic na jihu Čech. Cílem je minimalizovat nutnost kácení dřevin kolem vodičů kvůli dodržení parametrů ochranného pásma a přispět k rozvoji rostlin i živočišných druhů v těchto oblastech.

„Základním posláním distributora energií je, abychom zajistili bezpečnou a stabilní dodávku elektrické energie všem našim zákazníkům. Uvědomujeme si, že vedení elektrického vedení je v přírodě cizím prvkem a je pro nás velmi důležité, abychom dopady výstavby a údržby distribuční sítě na životní prostředí minimalizovali. K tomu slouží nejen tento projekt, ale i řada dalších, které ve společnosti EG.D děláme. Důraz na udržitelnost je v naší firemní strategii jedním z klíčových prvků,“ upozorňuje David Šafář, člen představenstva EG.D.

 Ochranné pásmo kolem vedení předepisuje zákon

Dodržení ochranného pásma kolem elektrického vedení je jednou ze zásad bezpečného provozování distribuční soustavy. Řídí se podle Energetického zákona, kde je jasně definováno, jak daleko od vodičů může porost být. U vedení vysokého napětí je pásmo vymezeno vzdáleností sedmi metrů od krajního fázového vodiče a u vedení velmi vysokého napětí dokonce dvanáct metrů od krajního fázového vodiče. Pod vodiči by neměla růst zeleň vyšší než tři metry a zároveň je pro energetiky důležité z důvodu rychlého odstraňování poruch a provádění plánovaných provozních prací udržovat podél vedení čtyři metry široký pojízdný pruh. Ročně na údržbu rozbujelé zeleně v blízkosti vodičů společnost EG.D vydá více než 100 milionů korun.

Při zajišťování ochranného pásma často zůstávají vykácené lesní průseky. Naším cílem je, abychom tato místa řízenou výsadbou dokázali znovu osadit náhradní zelení. Skladba rostlin je navržená tak, aby splňovala nároky ochranného pásma a díky tomu nebude nutný žádný pozdější výraznější zásah do vegetace. Další efekt, který tento projekt má, je pak vyšší bezpečnost, protože v blízkosti vedení bude probíhat mnohem méně pracovních činností, než bylo dosud nutné. Neodmyslitelný je také pozitivní efekt na místní biodiverzitu – tedy podpora biologické rozmanitosti, která je základem udržitelného rozvoje,“ vysvětluje Denisa Litvanová, projektová manažerka společnosti EG.D.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě nebo se můžete podívat na video.

vysadba

vysadba2

vysadba3