Přejít k hlavnímu obsahu

EG.D letos investuje přes sedm miliard korun do inovací distribuční sítě

16. 3. 2023

Více chytrých prvků v síti i nové rozvodny. Společnost EG.D letos investuje přes sedm miliard korun do inovací distribuční sítě. Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, se musí vypořádat s rekordním počtem žádostí o připojení obnovitelných zdrojů i s rozvojem elektromobility.

Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, se musí vypořádat s rekordním počtem žádostí o připojení obnovitelných zdrojů i s rozvojem elektromobility.  Aby zajistila bezpečnou a spolehlivou dodávku energií svým zákazníkům, musí každoročně investovat do obnovy a inovací své distribuční sítě. Letos plánuje prostředky oproti loňskému roku ještě navýšit a vynaloží přes sedm miliard korun. Vzniknou nové rozvodny, v síti se bude objevovat čím dál tím více chytrých technologií a venkovní vedení se bude přesouvat pod zem.

Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí

Zhruba 1,6 miliardy korun plánuje letos EG.D investovat do zařízení na hladině velmi vysokého napětí. Více než třetinu této částky vynaloží na rekonstrukci venkovního vedení 110 kV především na Vysočině, jižní a východní Moravě. Celkově jde o sedm projektů a dokončeny by měly být v polovině listopadu. „Dále chceme tento rok rekonstruovat a modernizovat rozvodny asi za 550 milionů korun. Mezi nejvýznamnější projekty, které jsme již zahájili, patří přestavba spínací stanice na transformovnu 110/22 kV v Českých Budějovicích. Podobnou přestavbu trafostanice plánujeme letos zahájit i v Brně ve druhé polovině roku,“ říká Ladislav Mikuláš, vedoucí investic EG.D.

Trendem je kabelizace

Výraznou část peněz investuje EG.D také do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Zde proinvestuje částku přes čtyři miliardy korun. „Jedná se o tisíce dílčích staveb lokálního významu na území jednotlivých obcí či měst. Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Více se dočtete v tiskové zprávě

Společnost EG.D letos zahájí stavby dvou rozvoden v Českých Budějovicích a v Brně