Přejít k hlavnímu obsahu

Dodavatel poslední instance
(DPI)

Vstoupili jste do režimu DPI, anebo vám režim DPI právě končí?
Přečtěte si důležité informace, které se vás mohou týkat.

Režim dodavatele poslední instance

V případě, že váš stávající dodavatel energie ukončil svoji činnost a pozbyl tak možnost dodávat energii svým zákazníkům, zajišťuje vám dodávku energií automaticky ze zákona po dobu šesti měsíců tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Pro dodávky elektřiny a plynu na distribučním území EG.D je tímto dodavatelem společnost E.ON Energie, a.s.
Kdykoliv v průběhu dodávek v režimu DPI si můžete najít nového dodavatele a sjednat s ním standardní smlouvu. Doporučujeme vám, abyste tak učinili co nejdříve.

Končí vám režim DPI?

Pokud během 6 měsíců neuzavřete standardní smlouvu s vámi vybraným dodavatelem energie, přecházíte do bezesmluvního vztahu.
Ten může být následně hodnocen jako neoprávněný odběr, a může tak dojít k omezení nebo přerušení dodávky energie, například provedením demontáže měřidla.

Rozhodně tedy nic neodkládejte. Vyberte si jakéhokoliv dodavatele elektřiny nebo plynu a obratem s ním uzavřete standardní smlouvu.
Dodavatel následně předá informaci o vaší nové smlouvě distributorovi. Pokud tak učiní maximálně do 10 pracovních dnů po ukončení režimu DPI, nebude vám účtován neoprávněný odběr a rovnou přejdete k novému dodavateli.

 

Více informací se dočtete zde