Přejít k hlavnímu obsahu

Dodavatel poslední instance
(DPI)

14. 4. 2022

Vstoupili jste do režimu DPI, anebo vám režim DPI právě končí?
Přečtěte si důležité informace, které se vás mohou týkat.

Režim dodavatele poslední instance

V případě, že váš stávající dodavatel energie ukončil svoji činnost a pozbyl tak možnost dodávat energii svým zákazníkům, zajišťuje vám dodávku energií automaticky ze zákona po dobu šesti měsíců tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Pro dodávky elektřiny a plynu na distribučním území EG.D je tímto dodavatelem společnost E.ON Energie, a.s.
Kdykoliv v průběhu dodávek v režimu DPI si můžete najít nového dodavatele a sjednat s ním standardní smlouvu. Doporučujeme vám, abyste tak učinili co nejdříve.

Končí vám režim DPI?

Pokud během 6 měsíců neuzavřete standardní smlouvu s vámi vybraným dodavatelem energie, přecházíte do bezesmluvního vztahu.
Ten může být následně hodnocen jako neoprávněný odběr, a může tak dojít k omezení nebo přerušení dodávky energie, například provedením demontáže měřidla.

Rozhodně tedy nic neodkládejte. Vyberte si jakéhokoliv dodavatele elektřiny nebo plynu a obratem s ním uzavřete standardní smlouvu.
Dodavatel následně předá informaci o vaší nové smlouvě distributorovi. Pokud tak učiní maximálně do 10 pracovních dnů po ukončení režimu DPI, nebude vám účtován neoprávněný odběr a rovnou přejdete k novému dodavateli.

 

Více informací se dočtete zde