Přejít k hlavnímu obsahu

ACON Smart Grids

Mezinárodní Projekt společného zájmu zaměřený na rozvoj inteligentních sítí v České republice a na Slovensku

Projekt ACON Smart Grids

Program: CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj pro propojení Evropy)
Oblast podpory: CEF Energy
Partneři projektu: Západoslovenská Distribučná, a.s. a EG.D, a.s.
Podporovatelé projektu: ČEPS, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Termín realizace: 2018 - 2024
Uznatelné výdaje: 182,5 mil. EUR v součtu za oba projektové partnery
Dotace: 50 % uznatelných výdajů

Popis a cíle projektu:
Mezinárodní projekt ACON (Again COnnected Networks, tedy Znovu propojené sítě), který je spolufinancován Evropskou Unií z prostředků Nástroje pro propojení Evropy, realizuje EG.D, a.s. ve spolupráci se společností Západoslovenská distribučná, a.s. a za podpory přenosových společností ČEPS, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Projekt je také držitelem titulu Projektu společného zájmu, který je udělovaný Evropskou komisí.

Projekt ACON Inteligentní sítě je zaměřen na integraci trhu s elektřinou v České a Slovenské republice. Cílem projektu ACON je efektivní integrace chování a aktivit uživatelů sítě tak, aby vznikla ekonomicky efektivní udržitelná elektrizační soustava s nízkými ztrátami a vysokou kvalitou a bezpečností dodávek.

Kromě toho se partneři projektu snaží o propojení trhu v regionu střední a východní Evropy v zájmu zlepšení kvality a bezpečnosti dodávek v příhraničních oblastech a zavedení technologií inteligentních sítí do těchto území, jež budou sloužit jako most pro využití inteligentních sítí v obou zemích.

Více informací si můžete přečíst na oficiální stránce projektu.

eu

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

 

Veřejná online konzultace k projektům ACON a Gabreta Smart Grids 11. 11. 2022

Rádi bychom vás pozvali na možnost on-line veřejné konzultace k PCI projektům ACON a Gabreta Smart Grids, a to v termínu 11. listopadu 2022 od 9 do 11 hodin. Této události se budou účastnit zástupci projektových týmů a osoby odpovědné za realizaci těchto projektů.
Konzultace je otevřena široké i odborné veřejnosti a není zapotřebí se na ni předem registrovat. Bude představen celkový obsah a rámec projektu včetně zahrnutých typů investic. Uvítáme věcnou diskusi s obecenstvem nejen o projektech ACON a Gabreta, ale i obecně o projektech společného zájmu EU.
V unijním seznamu projektů společného zájmu stanoveném na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 je projekt ACON veden pod číslem 10.4 a projekt Gabreta pod číslem 10.11.

Odkaz pro připojení: www.bit.ly/VK_AG (prostřednictvím platformy MS Teams)

Těšíme se na slyšenou!

acon_gabreta

acon2