Přejít k hlavnímu obsahu

Access Net

Rozvoj flexibility přenosové a distribuční sítě

Projekt Access Net

Program: Horizont 2020
Termín realizace: 2020 - 2023
Uznatelné výdaje: 5 mil. Kč
Dotace: 3,5 mil. Kč

Popis a cíle projektu:
V rámci dotačního programu Horizont 2020 vznikl mezinárodní projekt OneNet pro rozvoj flexibility a stability elektrických sítí. Tento projekt si dává za cíl modernizovat současný evropský energetický sektor směrem k novým trendům v tomto odvětví. Ať se jedná o otázku flexibility či stability sítě, decentralizace výroby elektřiny, agregace nebo obnovitelných zdrojů energie, OneNet má posloužit partnerským státům k lepší připravenosti v těchto dynamicky se měnících oblastech. Vzhledem ke komplexitě a různorodosti elektrických sítí napříč Evropou je tento projekt rozdělen do několika menších demo skupin.

EG.D je součástí českého dema, nazývaného Access Net, společně s předními obchodníky s elektřinou, provozovatelem přenosové soustavy (PPS) ČEPS, a.s. a dalším provozovatelem distribuční soustavy (PDS). Hlavní cíle této pracovní skupiny jsou propojení PPS a PDS při využívání služeb pro řízení sítě, propojení agregátorů a poskytovatelů flexibility, vytvoření IT platformy pro řízení sítě a její následné testování a implementace.

Více informací si můžete přečíst na oficiální stránce projektu.

Projekt Access Net je spolufinancován Evropskou unií.

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

horizont