Přejít k hlavnímu obsahu

Access Net

Rozvoj flexibility přenosové a distribuční sítě

Projekt Access Net

Program: Horizont 2020
Termín realizace: 2020 - 2023
Uznatelné výdaje: 5 mil. Kč
Dotace: 3,5 mil. Kč

Popis a cíle projektu:
V rámci dotačního programu Horizont 2020 vznikl mezinárodní projekt OneNet zaměřený na rozvoj flexibilních služeb k řízení a udržení stability elektrických sítí. Tento projekt si dává za cíl modernizovat současný evropský energetický sektor směrem k novým trendům v tomto odvětví. Ať se jedná o otázku flexibility či stability sítě, decentralizace výroby elektřiny, agregace nebo obnovitelných zdrojů energie, OneNet má posloužit partnerským státům k lepší připravenosti v těchto dynamicky se měnících oblastech formou testování prototypů různých řešení a nových obchodních konceptů. Vzhledem ke komplexitě a různorodosti elektrických sítí napříč Evropou je tento projekt rozdělen do několika menších „geografických“ skupin (clusterů), které se dále dělí na jednotlivé demonstrační projekty.

EG.D je součástí českého dema, nazývaného Access Net, společně s předními obchodníky s elektřinou, provozovatelem přenosové soustavy (PPS) ČEPS, a.s. a dalším provozovatelem distribuční soustavy (PDS) ČEZ Distribuce, a.s. Hlavní cíle této pracovní skupiny jsou propojení PPS a PDS při využívání služeb pro řízení sítě, propojení agregátorů a poskytovatelů flexibility, vytvoření IT platformy pro řízení sítě (prototyp síťového semaforu), její následné testování a implementace do praxe, společně s vytvořením prototypu obchodní platformy pro poptávání a nákup nefrekvenčních podpůrných služeb.

Více informací si můžete přečíst na oficiální stránce projektu.

Projekt Access Net je spolufinancován Evropskou unií.

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

horizont